Pääomaveron korotus söisi
kansallista pääomaa

TS/Marttiina Sairanen<br />Suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa on koko maan yleinen hyvinvointi riippuvainen, muistuttaa kirjoittaja.
TS/Marttiina Sairanen
Suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa on koko maan yleinen hyvinvointi riippuvainen, muistuttaa kirjoittaja.

Pääoma on kasvoton eikä sillä ole kotimaata. Kansanomaisesti voidaan sanoa, että pääoma menee sinne missä sen on hyvä olla. Kansallisen pääoman kasvattaminen on ainoa keino saada jaettavaa tälle kansakunnalle. Pääoma kasvaa, kun mm. luonnonvaroja, palveluja tai nyky-yhteiskunnassa tietoa muutetaan eri tavoin hyödykkeiksi.

Yritykset suorittavat tätä toimintaa. Sen vuoksi on meidän jokaisen etu pitää niistä huolta. Ne ovat meidän kansallista pääomaamme. Suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa on meidän jokaisen hyvinvointi riippuvainen.

Vihdoinkin Suomeen on luotu tilanne, jossa yrittäminen on kannattavaa. Kansainvälisesti iskukykyinen ja kannattava suomalainen yritys on tämän kansakunnan elinehto. Tässä tilanteessa onkin käsittämätöntä kuulla eräiden poliitikkojen vaativan pääomaveron korotusta ja osinkojen kaksinkertaista verottamista. Syyksi he esittävät pelkoa tuloerojen liiallisesta kasvusta.

Joka yrittää eniten myös ansaitsee eniten. Kun vaurastuminen tapahtuu lakia rikkomatta ja lisäksi hyödyttää muuta yhteiskuntaa verojen ja lisääntyneiden työpaikkojen muodossa, pitäisi tälläistä yksilöä kannustaa eikä syyllistää.

Taannoin edellinen presidentti lupasi kutsun linnan juhliin, kun työllisti tietyn määrän uusia työntekijöitä. Se oli eräs keino kannustaa ja pyrkiä muuttamaan yhteiskunnan käsityksiä yritystoiminnan tarpeellisuudesta kansakunnan vaurastumisen tiellä. Toinen tärkeä tehtävä oli ottaa teollisuuden vaikuttajia mukaan virallisille ulkomaanmatkoille. Tällä tavoin maailmalle viestitettiin, että Suomessa on otettu kaikki voimat käyttöön kansalaisten elintason parantamiseksi. Se loi luottamusta Suomea kohtaan kauppakumppanina. Tätä hedelmää me nyt nautimme.

Presidentin tärkeimpiä tehtäviä on toimia esimerkkinä kansalaisille ja edistää toiminnallaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä, koska se toiminta tulee viime kädessä kaikkien kansalaisten hyväksi. Presidentillä on tähän tähän mahdollisuus, jos on tahtoa ja asennetta.

Lopputuloksena verojen korotuksesta olisi kansallisen pääoman väheneminen ja lopulta jaettavaa olisi itseasiassa vähemmän. Pääomaveron korotusta on vaatinut myös erään ammattiyhdistysliikkeen puheenjohtaja. Jonkun pitäisi kertoa hänelle, että pääomaveron korotus ja osinkojen verotus itseasiassa syö hänen etujärjestönsä jäsenien tulevaa eläkekertymää. Eläkevakuutuslaitokset nimittäin sijoittavat kerätyt varansa pääosin pörssiosakkeisiin. Verojen korotus pienentäisi tulevia tuottoja. Muissa etujärjestöissä tämä on ilmeisesti ymmärretty.

Velvoitan maan hallituksen jatkamaan valitulla linjallaan talouspolitiikan hoidossa sekä lisäämään tietoisuutta kansalaisten keskuudessa, ettei toipumassa olevaa maan taloutta lyötäisi takaisin polvilleen.
Timo Heikkinen