Hajautettu malli vaarantaa
lasten oikeusturvan

TS/Arto Takala<br />Turun sosiaalikeskus vaarantaa kirjoittajien mielestä yhä jatkuvassa säästövimmassaan oman kaupunkinsa eroavien perheiden ja näiden lasten oikeusturvan.
TS/Arto Takala
Turun sosiaalikeskus vaarantaa kirjoittajien mielestä yhä jatkuvassa säästövimmassaan oman kaupunkinsa eroavien perheiden ja näiden lasten oikeusturvan.

Turku on Suomen Unicef-kaupunki ja siitä ylpeä. Sen sijaan Turun sosiaalikeskus vaarantaa yhä jatkuvassa säästövimmassaan oman kaupunkinsa eroavien perheiden ja näiden lasten oikeusturvan.

Turun käräjäoikeus antoi, oltuaan pitkään kärsivällinen, Turun sosiaalilautakunnalle huomautuksen siitä, ettei käräjäoikeudessa esillä oleviin lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeviin riitoihin ole toimitettu sosiaalilautakunnan selvityksiä annetuissa määräajoissa.

Olemme käräjäoikeuden kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tällainen tilanne on täysin kohtuuton ja lapsen edun vastainen. Pitkän jonon takia huoltoriitaselvityksen aloittaminen on Turun sosiaalikeskuksessa jatkuvasti viivästynyt noin puoli vuotta ja selvitys on valmistunut 9-18 kk kuluttua selvityspyynnön saapumisesta.

Selvityksiä valmistelevat sosiaalityöntekijät ovat viestittäneet sosiaalikeskuksen johdolle tilanteesta jo noin kuuden vuoden ajan ja pyytäneet lisätyövoimaa, mutta johto ei halua edes keskustella asiasta.

Käräjäoikeuden kirjeen jälkeen sosiaalikeskuksen johto on tekemässä paniikkiratkaisua (jälleen huolto- ja tapaamisoikeustyöntekijöitä kuulematta) ja on päättänyt hajauttaa selvitysten valmistelun osaksi ylikuormittunutta ja yhä vaikeutunutta lastensuojelutyötä. Lastensuojelutyöntekijöillä ei kuitenkaan ole huolto- ja tapaamisoikeusasioitten käsittelyprosessista sellaista tarvittavaa asiantuntemusta kuin jo useita vuosia huolto- ja tapaamisoikeuksia käsitelleellä ja siihen erityiskoulutusta saaneella työryhmällä.

Helsingissä huolto- ja tapaamisasiat on keskitetty erityiseen asiantuntijayksikköön ja samaan erityisyksikön perustamiseen on päädytty myös Tampereella. Eroavien perheiden tilanteet ja selvitysten valmistelu ovat tulleet jatkuvasti vaikeammiksi mm. ulkomaalaisten määrän yhä kasvaessa avioeroperheissä.

Yleisenä suuntauksena EU-valtioissa on ollut keskitetyn asiantuntemuksen lisääminen perheoikeudellisissa asioissa mm. perustamalla erityisiä perheoikeustuomioistuimia, joissa jäseninä on sekä juristeja että sosiaalityöntekijöitä.

Mielestämme eroavien perheiden ja erityisesti lasten oikeusturva heikkenee Turun sosiaalikeskuksen hajautetussa mallissa paitsi juridisen asiantuntemuksen osalta, myös lapsen huolto- ja tapaamisoikeusselvitykseltä vaaditun erityisen objektiivisuuden osalta.

Huoltoriidan kummankin osapuolen tulisi voida luottaa siihen, että selvitys valmistellaan täysin puolueettomasti ja vailla ennakkokäsityksiä. Jos kuitenkin asiakas kohtaa huoltoriidan selvittäjänä saman sosiaalityöntekijän, joka on joutunut tekemään toimenpiteitä perheen asioissa vastoin jommankumman tai molemman vanhemman tahtoa esimerkiksi lastensuojelu- tai päihdeasioissa, voi tarvittavan luottamuksen saavuttaminen olla ylivoimaista.

Myös sosiaalityöntekijän on tällaisessa tilanteessa luonnollisesti vaikeaa suhtautua käräjäoikeudelle annettavan selvityksen valmisteluun neutraalisti, objektiivisesti ja tilannetta avoimesti uudelleen eri näkökulmasta arvioiden.

Helsingin sosiaalivirasto on arvioinut perheiden ja lasten asiat niin tärkeiksi ja arvokkaiksi, että se on perustanut vuoden alusta lastensuojelu- ja perhepalveluihin 44 uutta virkaa, joista suurin osa on sosiaalityöntekijöiden virkoja. Turun sosiaalikeskus luulee säästävänsä tällä hajautusratkaisullaan, mutta ei kykene huomioimaan lainkaan perheiden ja lasten oikeusturvaa ja sitä perheiden ja lasten kärsimystä, mitä tämä näennäinen säästö tuo tullessaan.

Keskustelua huolto- ja tapaamisoikeustyöntekijöiden kanssa johto ei katso voivansa käydä useista työntekijöiden pyynnöistä huolimatta, vaan he ilmeisesti katsovat kaiken keskustelun asioista turhaksi ja ainoastaan muutosvastarinnaksi omia näkemyksiään kohtaan.
Lasten huolto- ja tapaamisoikeustyöryhmä/Turun sosiaalikeskus
Tuula Aronen
sosiaalityöntekijä
Ari Järvinen
sosiaalityöntekijä
Taru Timlin
sosiaalityöntekijä