Resurssipula vaivaa
perusterveydenhuoltoakin

TS/Laura Vesa<br />Lääkäreitä tai sairaanhoitajia ei ole palkattu lisää terveyskeskuksiin erilaisten tehtävien lisäämisestä huolimatta, toteavat kirjoittajat.
TS/Laura Vesa
Lääkäreitä tai sairaanhoitajia ei ole palkattu lisää terveyskeskuksiin erilaisten tehtävien lisäämisestä huolimatta, toteavat kirjoittajat.

Jukka Kärkkäisen kirjoitukseen (TS 11.2.) viitaten toteamme, että Turussa on mielestämme viime vuosina ansiokkaasti pyritty kehittämään mielenterveyspuolen toimintaa. Hoidon porrastuksesta erilaisissa mielenterveysongelmissa on laadittu selkeät ohjeet 10.8.2000, ja 1.10.2000 on aloittanut toimintansa lasten ja nuorten psykiatrinen poliklinikka turkulaisille.

Ongelmana on psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa resurssipula. Jukka Kärkkäisen kirjoituksesta sai kuitenkin sen käsityksen, että perusterveydenhuollon tasolla ei ongelmia tunnistettaisi tai osattaisi hoitaa.

Viime vuosina olemme saaneet runsaasti koulutusta mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Ongelma on kuitenkin perusterveydenhuollonkin puolella resurssipula. Erikoissairaanhoidosta on viimeisen 2-3 vuoden aikana siirretty avoterveydenhuoltoon lukuisia tehtäviä ( mm. erilaisten kirurgisten ja gynekologisten operaatioitten jälkitarkastukset, sisätautipotilaitten kontrolleja).

Pari vuotta sitten kaupunki lopetti ns. avosairaanhoidon korvaukset tiettyjä kroonisia sairauksia sairastavilta potilailta (mm. nivelreumapotilaat), joista osa siirtyi terveysasemain palvelujen käyttäjiksi. Lisäksi jatkuvasti kehitetään erilaisia projekteja, joitten potilaskäynnit ohjataan tk-lääkärin vastaanotolle. Lääkäri- tai sairaanhoitajatyövoimaresursseja ei kuitenkaan ole lisätty erilaisten tehtävien lisäämisestä huolimatta.

Jo nyt työskentelemme jaksamiskykymme äärirajoilla. Lääkäriliitto on suositellut, että noin 1 800 potilasta lääkäriä kohti olisi väestön koko, joka pystytään kohtuudella hoitamaan. Turun pohjoisella alueella väestön koko on noin 2 400 potilasta per lääkäri, joillakin jopa yli 2 600 potilasta. Toivommekin, että kaupunginvaltuutettuna Jukka Kärkkäinen pyrkisi vaikuttamaan ensin käytettävissä olevien resurssien järkeistämiseen ja sitten pohtimaan mitä asioita priorisoidaan.
Pirjo Matintalo, terveyskeskuslääkäri Turun tk:ssa v:sta 1991, LL v. 87
Sirpa Uotila, terveyskeskuslääkäri Turun tk:ssa v:sta 1989, LL v. 81