Nälkä maailmasta
Tobin-verolla

Professori Matti Virén ei usko (TS 2.2.), että Tobinin vero voisi parantaa talouden tehokkuutta ja ihmettelee myös mitä tekemistä Emussa olevalla maalla on tuon veron kanssa. - Vaikka markka siirtyy historiaan, ei valuuttakeinottelu poistu maailmasta, voihan eurollakin keinotella, kansalaisjärjestöjen kiinnostus asiaan liittyy koko maailmantalouden tervehdyttämiseen.

Tobinin verolla on paljon vastustajia pääomapiireissä, mutta myös kannattajia, esimerkiksi George Soros, joka on valuuttakeinottelulla pahasti järkyttänyt monen maan taloutta, kannattaa sen sääntelyä. Soros toteaa kirjassaan "Kansainvälisen kapitalismin kriisi" mm. seuraavaa: "Pitkäaikaisten pääomaliikkeiden rajoitukset ovat haitallisia, lyhytaikaisten hyödyllisiä." Näin koska lyhytaikainen raha etsii vain pikavoittoja, hän on huolissaan siitä, että pääomien nopeat liikkeet jyrkentävät suhdannevaihtelua. Hänestä keinottelupääoman liikkeet ovat usein "umpimähkäisiä" ja keinottelijat liikkuvat "parvissa".

Tämä kaikki osoittaa ajan henkeä, enää ei olla kiinnostuneita tuotannon pitkän tähtäimen kehittämisestä, vain rahasta. Moni suuryritys onkin pakotettu lopettamaan investoinnit perustutkimukseen omistajien vaatiessa nopeasti suuria voittoja. Näin heikennetään myös koko talouselämän perustaa. Tobinin vero vähentäessään keinottelua lisäisi pitkäaikaisten sijoitusten määrää lisäten samalla mahdollisuuksia yritysten pitkän aikavälin suunnitteluun, johon perustutkimuskin kuuluu.

Tobinin vero yhden prosentin suuruisena tuottaisi jokaista maapallon asukasta kohti noin 5 markkaa päivässä, sillä voitaisiin toteuttaa myös kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa, poistaa nälkä tästä maailmasta kuten esitin viime keväänä (TS kirjoittajavieras 2.4.2000). Tobinin vero oli jo vuosia sitten esillä YK:ssakin, mutta se ei saanut vielä riittävää kannatusta, itsekkyys sai toistaiseksi voiton. Ehkäpä tämä kansalaisliikkeiden maailmanlaajuinen kampanja tuottaa kuitenkin lopulta tulosta.

Valuuttakeinotteluvero ei ole suunnattu talouselämää vastaan, vaan sen tarkoituksena on vain vähentää keinottelua ja pienentää liian suuria varallisuuseroja, jotka haittaavat jo koko markkinatalouden toimivuutta.
Ari Kallio