Maamiinoja ei
pakolaisvirtojen
torjuntaan

Ari Valjakka kirjoittaa Turun Sanomissa 11.2.2001 henkilömiinoista. Koska asian käsittely hallituksessa jatkuu, emme puutu tässä yhteydessä laajemmalti kysymykseen Ottawan sopimukseen liittymisestä ja sen edellytyksistä.

Sen sijaan on syytä puuttua Valjakan eräisiin perusteisiin. Riippumatta siitä, miten arvioidaan henkilömiinojen tarpeellisuutta tai korvaamattomuutta sotilaallisen hyökkäyksen torjumisessa, emme voi hyväksyä Valjakan näkemystä siitä, että henkilömiinoja käytettäisiin mahdollisten aseistamattomien maahantulija- ja pakolaisvirtojen torjuntaan. Muulla tavallahan ei voi tulkita Valjakan tähän liittämää viittausta "yli miljoonan kolmansien maiden kansalaisen mielenkiintoon maaperämme käyttämiseen porttina Eurooppaan."
Jan-Erik Enestam
puolustusministeri
Erkki Tuomioja
ulkoministeri