Kirjoittajavieras-kolumni
Marjukka Karttunen-Raiskio:
Veroale kummastuttaa

Me suomalaiset emme ole tottuneet veronalennuksiin. Jos kuluvaa vuotta ei oteta huomioon, niin kysymys kuuluu milloin viimeksi Suomessa on alennettu veroja? Oikeaa vastausta saa hakea Holkerin hallituksen alkutaipaleelta asti, mutta onko sitä ennen veroja laskettu koskaan?

Hallituksen esityksestä tuloveroa alennetaan tänä vuonna historialliset 6,4 miljardia markkaa. Kevennykset tehdään tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Tämä on tärkeää, jotta verotus olisi kannustavaa ja progressio ei kiristyisi.

Oppositio on esittänyt, että veronkevennysprosentit olisivat suurempia pienituloisilla kuin suurituloisilla. Tämä johtaisi kuitenkin uusiin ongelmiin, kuten pienituloisten veroprogression kiristymiseen. Samoin pienituloiset joutuisivat uusien tuloloukkuongelmien uhriksi.

Yhtenä tuloveron kevennyksen tavoitteena on myös madaltaa pääomaverotuksen ja ansiotuloverotuksen välistä eroa. Tästä syystä veronkevennykset on suunnattava kaikkiin tuloluokkiin.

Hallitus päätti vapauttaa kaikista pienituloisimmat kokonaan valtionverotuksen piiristä. Ensi vuonna kenenkään alle 66 000 markkaa vuodessa ansaitsevan ei tarvitse maksaa valtion veroa lainkaan. Esimerkiksi eläkeläisten kohdalla tämä merkitsee 125 000 uuden eläkeläisen vapautumista kokonaan valtionverotuksesta.

Korkea tuloverotus on aiheuttanut koko yhteiskunnalle huolestuttavia kehitysnäkymiä. Korkea tuloverotus on ongelma kaikissa tuloluokissa. Joidenkin mielestä paljonansaitsevien veronkevennyksistä puhuminen on kuitenkin moraalitonta. Olisi kuitenkin epäviisasta ja lyhytnäköistä, mikäli suurituloiset jätettäisiin veroalen ulkopuolelle. Kysymys ei ole pelkästään tasapuolisuudesta vaan myös siitä, ettei Suomella ole varaa hinnoitella itseään ulos kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Mikäli menetämme yritystemme pääkonttorit suunnitteluportaineen, voimme vain kysyä millä aiomme jatkossa ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Suomesta kun ei koskaan tule halpatuotantomaata ja korkea osaaminen maksaa aina.

Suomi ei koskaan voi olla veroparatiisi, eikä pidäkään. On tarkoituksenmukaista maksaa veroja, jotta saamme ylläpidettyä tasa-arvoisia ja laadukkaita hyvinvointipalveluja. Näin voidaan taata, että pienen kansakuntamme parhaat kyvyt saavat itselleen huippukoulutuksen ja hoivan perhetaustasta riippumatta. Hyvinvointijärjestelmämme on takuu menestyksellemme.

Viimeisten vuosien aikainen lama ja siitä syystä käyty tulonsiirtokeskustelu raskaine leikkauksineen on jättänyt veronkevennykset jalkoihin. Nyt nousukauden aikana meidän on kyettävä tekemään rakenteellisia ratkaisuja, joilla voisimme rakentaa ihmisten hyvinvointia jatkossakin. Keskeisinä välineinä tässä ovat tuloverotuksen ja työnsivukustannusten alennukset.
Kirjoittaja Marjukka Karttunen-Raiskio on kokoomuksen kansanedustaja.