Paikallispalvelut pian
puhelukohtaisesti

Keijo Hautamäki kummasteli (TS 7.2.), miksei kuluttaja voi valita lankapuhelinliittymän toimittavaa puhelinyhtiötä.

Suomen telemarkkinat ovat hyvin kilpaillut, mutta kirjoittaja on oikeassa siinä, että kotitalouksien kiinteän yhteyden tarjoamiseen kilpailu ei vielä juurikaan ulotu. Keskeinen syy on, että verkon omistavat yhtiöt perivät korkeita maksuja operaattoreilta, jotka haluaisivat tarjota palvelujaan verkon kautta. Lain mukaan näiden verkkovuokrien pitää olla kohtuulliset. Telehallintokeskus on selvittänyt maksujen perusteita ja on jo puuttunutkin maksujen tasoon.

Maaliskuussa toteutetaan uudistus, jossa kuluttaja voi valita paikallispalvelun tarjoajan puhelukohtaisesti näppäilemällä tietyn numerosarjan puhelinnumeron eteen. Operaattorivalinnan voi tehdä myös sopimuksen avulla ns. ensisijaisvalintana.

Kotitalouksien vaihtoehtoja lisää myös tulossa oleva lainmuutos tilaajajohdon rinnakkaiskäytöstä. Kotiin voi sen mukaan halutessaan hankkia kiinteän Internet-yhteyden muulta teleyritykseltä kuin lankapuhelinyhteyden toimittavalta.

Lähivuosina viestintäpalvelujen tarjonnassa tapahtuu isoja muutoksia, jotka lisäävät myös kotitalouksien valinnanmahdollisuuksia. Kuvan ja äänen siirtoon käytetään sekä kiinteitä televerkkoja että matkaviestinverkkoja, langattomia lähiverkkoja, kaapeli- ja digitaalitelevisioverkkoja ja mahdollisesti sähköverkkojakin. Kuluttaja voi hankkia runsaasta tarjonnasta käytettävyydeltään ja hinnaltaan itselleen sopivimmat palvelut.
Olli-Pekka Heinonen
liikenne- ja viestintäministeri