Ahvenanmaa ei ole rasistinen yhteiskunta

Keskustelu Ahvenanmaan "rasismista" on viime viikon aikana paisunut yhä suuremmaksi. Tiedotusvälineissä on esitetty monta virheellistä tulkintaa nuoren opiskelijan tekemästä harjoitustyöstä.

Ahvenanmaan rauhaninstituutti teetti pienimuotoisen selvityksen saadakseen käsityksen ahvenanmaalaisnuorten asenteista ja siitä, miten he kokevat itsensä ja ympäristönsä.

Toisin kuin lehdistössä on väitetty, tutkimus ei suinkaan tue kuvaa Ahvenanmaasta rasistisena tai suvaitsemattomana yhteiskuntana - päinvastoin. Nuoriso suhtautuu pääosin myönteisesti eri väestöryhmiin ja myös pakolaisiin. Ahvenanmaan nuoriso kannattaa monikulttuurisuutta ja hyväksyy pakolaiset.

Merenkulku, maailmanlaajuinen kauppa ja ennen kaikkea matkailu on tehnyt Ahvenanmaasta ulospäin suuntautuneen ja kansainvälisen.

Ahvenanmaalla on pitkä kokemus uudisasukkaista. Tilastojen mukaan nykyisistä asukkaista joka neljäs on muuttanut maakuntaan muualta. Täällä asuu sekä Ruotsin että Suomen kansalaisia - äidinkieleltään niin ruotsin- kuin suomenkielisiäkin. Ahvenanmaa on myös ottanut vastaan pakolaisia, etenkin Iranista. Asukaslukuun nähden pakolaisten lukumäärä on suuri.

Kaikki Ahvenanmaalle muuttaneet eri väestöryhmien edustajat ovat sopeutuneet hyvin paikalliseen yhteiskuntaan. Niin tulee ollakin: haluamme, että kaikki voivat tuntea olevansa tervetulleita Ahvenanmaalle.

Kuva Ahvenanmaasta rasistisena, sisäänpäin kääntyneenä yhteiskuntana on vieras sekä poliitikoille, virkamiehille että maakunnan asukkaille. Ahvenanmaasta on syntynyt asenteellinen, nurja harhakuva virheellisten tulkintojen ja ennakkoasenteiden pohjalta, joille ei löydy tukea yhdestäkään tutkimuksesta.

Mikäli rasismia jossain esiintyy, sitä on tietenkin vastustettava, olipa sitä sitten Ahvenanmaalla tai muualla. Me jatkamme työtä suvaitsevan mielipideilmaston puolesta. Niille käsitteille, joilla Ahvenanmaata on viime aikoina kuvattu - pakolaisvastaisuus, hyljeksintä ja muukalaisviha - ei ole vastinetta todellisuudessa.
Roger Nordlund, maaneuvos
Peter Lindbäck, maaherra