Lääkärien palkoissa parantamisen varaa

Haluaisin hieman valaista nimimerkkiä "Akateeminen Länsi-Suomesta" (TS 4.2.) ja muitakin lukijoita: Televisiossa ja lehdissä yleisesti ilmoitettuun terveyskeskuslääkärin keskiansioon (n. 23 600 mk) on laskettu mukaan ylityölisiä ja päivystyskorvauksia. Tämä on mielestäni virheellistä ja harhaanjohtavaa - eihän paperiliittokaan laske palkkoihinsa yli- ja yötyökorvauksia.

Tosiasiassa erikoistuvan lääkärin ohjeellinen perustyöajan kuukausipalkka on 13 676 mk II-kalleusluokan sairaaloissa ja 14 197 mk I-kalleusluokan sairaaloissa. Terveyskeskuslääkärin kuukausipalkka puolestaan on 12 668-13 165 mk.

Suurimmassa osassa länsimaista ja Suomessakin yksityissektorilla lääkärien palkat ovat huomattavasti suurempaa luokkaa. Yksi syy miksi lääkärien palkaa tulisi korottaa on pelko siitä, että hyvät lääkärit siirtyvät julkiselta sektorilta yksityiselle puolelle töihin. Kaikilla ihmisillä ei valitettavasti kuitenkaan ole varaa maksaa yksityisen puolen palveluista ja minä ainakin haluaisin parhaan mahdollisen lääkärin leikkaavan lapseni sydäntä.

Toinen perustelu lääkärien palkan korottamiselle on pitkä koulutus. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman laajuus on 240 opintoviikkoa, lähes kaikkien muiden ylempien korkeakoulututkintojen (esim. filosofian maisteri) laajuus on 160 opintoviikkoa, kun taas lastentarhanopettajat ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon, joka on 120 opintoviikkoa. Vaikka muiden tiedekuntien opiskelijoilla menisikin yhtä kauan kuin lääketieteen opiskelijoilla (6 vuotta) valmistumiseen, se ei käsittääkseni tarkoita, että he olisivat opiskelleet yhtä paljon vaan pikemminkin että lääketiedettä opiskellaan tiiviimmin ja tehokkaammin.

Paljon pohditaan myös lääkärien palkkoja verrattuna sosiaalityöntekijöiden ja opettajien palkkoihin. Ystäväni erityisopettaja, jonka opetusvelvollisuus on 24 tuntia viikossa, saa palkaa noin 19 000 mk kuussa; kun taas ystäväni erikoislääkäri, jonka työaika on 38,25 tuntia viikossa (pienten lasten äitinä hän ei halua päivystää eikä pitää yksityisvastaanottoa), saa palkaa noin 16 000 mk kuussa.

En tiedä mikä tässä yhteiskunnassa on reilua ja mikä ei, mutta jotain olisi tehtävä, jotta lääkärit pysyisivät töissään terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
Ei vääristellä asioita