Tietämättömyys
ei auta eläimiä

Vastaan Reijo Mäen 28.1. Turun Sanomissa olleeseen kirjoitukseen, vaikka en ole sama ihminen, joka keskustelun alunperin aloitti. Osoittaa älymystön edustajalta melkoista tietämättömyyttä väittää, ettei eläinkokeille ole olemassa vaihtoehtoja. Jos näin olisi, ne olisi jo otettu käyttöön. Vaihtoehtoja on aina ollut olemassa, eläinkokeita luotettavampia, ja osa on käytössä tänäkin päivänä.

Eläinsuojelulliset syyt eivät ole ainoat syyt eläinkokeiden vastustamiselle. Monet lääketieteen historioitsijat, esimerkiksi Hans Ruesch, joka vaati kaikkien eläinkokeiden kieltämistä lailla niin eettisin kuin lääketieteellisinkin perustein, tiedemiehet ja tutkijat, esimerkiksi biokemisti, tohtori Bernhard Rambeck ovat kumonneet väitteet eläinkokeiden hyödyllisyydestä ihmislääketieteelle ja osoittaneet niiden vaarat.

Hans Ruesch kirjoittaa kirjassaan "Alaston hallitsija": "Ihmisen ja eläinten elimelliset, anatomiset, biologiset, aineenvaihdunnalliset, perinnölliset ja psyykkiset erot ovat niin huomattavia, että eläimistä saadut tiedot eivät ole vain arvottomia, vaan enimmäkseen harhaanjohtavia, kun niitä sovelletaan ihmiseen."

Eläinkokeita tehdään Suomessakin yhdistysten keräysten ohella suurelta osalta julkisin varoin, siksi jokaisella on oikeus vaatia vaihtoehtojen täysimääräistä käyttöönottoa, julkisen tuen siirtämistä eläinkokeista korvaaviin menetelmiin ja edelleen kehittelyyn, avoimuuden lisäämistä sekä kaikkien eläinkokeiden kieltämistä lailla. Internetistä löytyy helposti lisätietoja eläinkokeista esim. www.animalia.fi/eläinkokeet ja www.oikeuttaelaimille.net/tietoa/eläinkoe.
Merja Harja