Kirjoittajavieras Annika Lapintie:
Ydinjäte haudataan
liian hätäisesti

Mikään ei ole ikuista. Jopa ydinvoimaloissa tuottamamme radioaktiivisen jätteen aktiivisuus tasoittuu ihmiselle vaarattomalle tasolle sadassa tuhannessa (100 000) vuodessa. Vertailun vuoksi on hyvä muistaa, että viimeisestä jääkaudesta on kulunut aikaa kymmenen tuhatta (10 000) vuotta.

Suomalaisten ydinvoimayhtiöiden, Imatran Voiman ja Teollisuuden Voiman, omistama ydinjäteyhtiö, Posiva, on jättänyt eduskunnan käsiteltäväksi hakemuksen ydinjätteen loppusijoituksesta.

Posivan periaatepäätöshakemus on kansainvälisesti vertailtuna kummajainen.

Hakemuksen järjestys on päinvastainen kuin muissa länsimaissa. Posiva on jättänyt hakemuksen ennen kuin yhtiö on suorittanut yksityiskohtaisia tutkimuksia suunnitteilla olevassa lopullisessa sijoitussyvyydessä eli 500 metrissä. Muualla maailmalla tutkitaan ensin ja tehdään päätökset vasta tulosten pohjalta.

Me suomalaiset aiomme haudata ydinjätteen peruskallioomme. Ainutkaan muu maa maailmassa ei ole toteuttanut suunnitelmiaan runsasaktiivisen ydinjätteen hautaamisesta maaperään. Eurajoen valtuusto teki ensimmäisenä kuntana maailmassa päätöksen, joka hyväksyy ydinjätteen sijoittamisen alueelleen. Naapurikunnilta se ei kysynyt mitään.

Suoran loppusijoituksen maista, joihin Suomikin kuuluu, pisimmällä suunnitelmissa ollaan meillä, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Kanadassa ja Espanjassa sijoituspaikan valintaprosessi on joutunut poliittiseen vastatuuleen.

Ruotsissa loppusijoituspaikan valinta on siirtynyt ja siirtynyt ja nyt se on tarkoitus valita vasta noin seitsemän vuoden kuluttua. Ruotsissa tutkimusta on tehty paljon enemmän kuin Suomessa. Siellä on havaittu, että useista tekijöistä tarvitaan lisää tutkimusta. Tarpeeksi tietoa ei ole esimerkiksi kallioperän halkeamista, jotka syntyvät vasta luolastoa louhittaessa.

Ruotsin ydinjätteistä huolehtiva yhtiö (SKI) on todennut raportissaan vuonna 1998, että Suomen säteilyturvakeskus ja Posiva eivät ota ongelmia vakavasti. Suurin ongelma Suomessa tuntuukin olevan ydinvoiman kannattajien ylioptimismi ydinvoiman suhteen.

Eurajoelle suunniteltu jätteen loppusijoituspaikka on reilusti pohjaveden pinnan alapuolella. Pohjavesi täyttää luolaston ennen pitkää, kun tilaan vuotavan veden poispumppaus lopetetaan. Pohjavesi luo periaatteessa ainoan yhteyden miten käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiiviset ainesosat voivat joutua kosketuksiin elollisen luonnon kanssa.

Ydinjäte suojataan käytännössä monilla erillisillä mekanismeilla, mutta ihmisen tietämys useiden kymmenien tuhansien vuosien päähän on heikko ja muuttuu koko ajan. Meillä ei ole riittävästi tietoa muun muassa korroosion vaikutuksesta kapseleiden kestävyyteen saati tulevista jääkausista ja niiden aiheuttamista kallioperän muutoksista ja ydinsodista puhumattakaan.

Tämän hetkiset ydinjätteen loppusijoitusta koskevat tiedot ovat mielestäni liian puutteellisia, jotta hautaamista voitaisiin vakavasti harkita. Ydinjätteen hautaaminen kallioperään näyttää näillä tiedoilla yltiöpäiseltä kokeelta, jonka tulos selviää vasta sukupolvien kuluttua.
Kirjoittaja on turkulainen kansanedustaja (vas).