Ahvenanmaalaiset koululaiset
pitävät suomalaisista

TS/Jane Iltanen<br />Ahvenanmaa edustaa monelle turistille varsinaista idylliä, punaisine venevajoineen ja merenlahtineen. Kuva Ahvenanmaasta rasistisena ja suomalaisvihamielisenä yhteiskuntana ei kirjoittajan mukaan pidä paikkaansa, vaikka vastikään laadittua tutkimusta on tulkittu siihen suuntaan.
TS/Jane Iltanen
Ahvenanmaa edustaa monelle turistille varsinaista idylliä, punaisine venevajoineen ja merenlahtineen. Kuva Ahvenanmaasta rasistisena ja suomalaisvihamielisenä yhteiskuntana ei kirjoittajan mukaan pidä paikkaansa, vaikka vastikään laadittua tutkimusta on tulkittu siihen suuntaan.

Useat sanomalehdet ovat viime päivinä raportoineet etteivät ahvenanmaalaiset pidä suomalaisista. Toteamus on otettu kyselytutkimuksesta jonka Muluken Cederborg on tehnyt Ålands fredsinstitutille (Ahvenanmaan rauhaninstituutti).

Miten lehdet ovat päätyneet lopputulokseen "ahvenanmaalaiset eivät pidä suomalaisista", on minulle täysi arvoitus. Ensinnäkin kyseinen tutkimus on tehty 170:lle 16-18-vuotiaalle opiskelijalle joukossa ja sen tuskin voidaan katsoa edustavan kaikkia ahvenanmaalaisia. Toiseksi ei tutkimuksesta löydy minkäänlaisia perusteita väittämälle, etteivät ahvenanmaalaiset koululaiset pitäisi suomalaisista, pikemminkin päinvastoin.

Ålands fredsinstitut on tehnyt aloitteen kyseiseen tutkimukseen tarkoituksenaan tutkia ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa ahvenanmaalaisten nuorten parissa löytääkseen tapoja käsitellä näitä ongelmia Ahvenanmaalla. Samankaltaisia mielipidetutkimuksia tehdään jatkuvasti sekä Ahvenanmaan itä- että länsipuolella.

Kyselytutkimuksessa oppilaat saivat mm. kuvata suhtautumistaan henkilöihin jotka ovat kotoisin eri paikoista kuin he itse. Kyselykaavakkeessa käytettiin skaalaa yhdestä seitsemään ykkösen vastatessa täysin negatiivista ja seitsikon täysin positiivista suhtautumista.

Kaikkien vaihtoehtojen (kosovoalbaanit, iranilaiset, somalit, suomenruotsalaiset, suomenkieliset ja ruotsalaiset) keskiarvo on 4,6:n ja 5,9:n välillä. Voimme siis todeta kaikkien ryhmien sijoittuvan skaalan yläosaan eli suhtautuminen kaikkiin ryhmiin on positiivinen. Ahvenanmaalaiset nuoret suhtautuvat positiivisesti niin suomenkielisiin, somaleihin kuin suomenruotsalaisiinkin.

Mielenkiintoista on kuitenkin se miksi järjestys ryhmien välillä näyttää siltä mitä tutkimus osoittaa ja miksi mielipide-erot ovat huomattavat eri oppilaitosten opiskelijoiden ja eri sukupuolten välillä. Nämä kysymykset ovat sekä keskustelun että jatkotutkimuksen aiheisia.

Nyt julkistetusta tukimuksesta ei voida vetää mitään yleisiä johtopäätöksiä, mitä seikkaa on painotettu myös tiedotusvälineille.

Lehdet ovat edelleen raportoineet ahvenanmaalaisten nuorten ottavan mielummin vastaan esimerkiksi somaleja ja iranilaisia pakolaisia kuin suomalaisia. Tutkimuksessa ei ylipäätään verrata pakolaisia ja suomalaisia sisäänmuuttajia keskenään.

Mannersuomen tiedotusvälineet muovaavat jälleen kerran suosikkikuvaansa Ahvenanmaasta rasistisena ja suomalaisvihamielisenä yhteiskuntana. Sille kuvalle ei löydy minkäänlaisia perusteita kyseisestä tutkimuksestamme.

Ålands fredsinstitut tulee jatkossakin tutkimaan nuorten mielipiteitä ja arvomaailmaa sekä ylläpitämään keskustelua niistä.
Robert Jansson
toiminnanjohtaja
Ålands fredsinstitut