Miksi koulun eväät ovat heikot?

TS/Marttiina Sairanen<br />Koulu-uudistus meni aikanaan pahasti pieleen, koko peruskoulujärjestelmä on otettava uudelleen käsiteltäväksi, esittää kirjoittaja.
TS/Marttiina Sairanen
Koulu-uudistus meni aikanaan pahasti pieleen, koko peruskoulujärjestelmä on otettava uudelleen käsiteltäväksi, esittää kirjoittaja.

Turussa pidettiin lauantaina 27.1. Varsinais-Suomen Opettaja -päiviä. Lehtitietojen mukaan koolla oli peräti 3 000 opettajaa. Tilaisuudesta ja siellä käsitellyistä aiheista kerrottiin Turun Sanomissa 28.1. Lehden toisessa pääkirjoituksessa "Peruskoulusta paremmin eväin" käsiteltiin myös opettajapäivillä esillä olleita keskeisiä asioita. Sellaisena mainittiin opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjalan esille tuoma huoli siitä, että merkittävä osa - 15-20 prosenttia - peruskoulunsa päättäneistä oppilaista lähtee koulusta heikoin eväin.

Nykyiseen peruskoulujärjestelmään päädyttiin Suomessa 1970-luvun alussa. On todettava, että tämä koulu-uudistus meni pahasti pieleen. Tulokset alkoivat näkyä jo 1970-luvun puolivälissä. Paitsi oppimisen heikentymisenä, uudistus alkoi näkyä myös kurinpito-ongelmien lisääntymisenä ja oppilaiden usein varsin huonona ja epäasiallisena käyttäytymisenä. On selvää, että tällainen vaikuttaa välittömästi myös oppimiseen.

Keskustelin asiasta 1970-luvulla mm. joidenkin kansanedustajien kanssa. Heillä oli varsin samansuuntainen näkemys asiasta kuin minulla. Koska uudistus oli toteutettu lähinnä niinsanottujen asiantuntijoiden toimesta, ei sitä ollut esimerkiksi eduskunnassa perusteellisesti käsitelty.

Nykyiseen peruskoulujärjestelmään siirryttäessä opettajista tehtiin lähinnä oman aineensa luennoitsijoita ja heiltä tavallaan poistettiin lasten ja nuorten opetuksessa tärkeä kasvattajan vastuu. Näytti myös siltä kuin tähän tärkeään ja täysin riittämättömästi käsiteltyyn koulu-uudistukseen olisi tuolloin sisältynyt jonkinlaista vallankumouksen henkeä.

On mielestäni välttämätöntä, että koko peruskoulujärjestelmä otetaan Suomessa uudelleen käsiteltäväksi. Koulujen johdolle ja opettajakunnalle on palautettava vastuu - paitsi opetuksesta - myös kasvatuksesta. Heillä on oltava koulussa selkeä auktoriteettiasema. Näin siitä huolimatta, että ensisijainen vastuu oppilaiden kasvatuksesta on luonnollisesti heidän vanhemmillaan.
Realisti