Vieras kieli alkaa
koulussa liian aikaisin

Mahdollinen syy nykynuorten huonoon suomen kielen taitoon: ensimmäinen vieras kieli aloitetaan liian varhain. Vaikka työelämässä ei enää välttämättä pärjää pelkällä suomen kielen taidolla olisi kuitenkin, jos haluamme pitää kulttuuriamme yllä vielä seuraavat 100 vuotta, tarpeen opettaa ensin ja hyvin suomen kielen perusasiat.

Vieraan kielen aloittaminen jo kolmannella on oppilaalle itselleen henkisesti ja fyysisesti raskasta. Koulussa on kolmannella luokalla aineina: matematiikka, äidinkieli, uskonto, kuvaamataito, musiikki, ympäristö ja luonnontieto, käsityö, liikunta + vieras kieli. Siinä on jo 9 ainetta ja viidestä niistä tulee läksyä joka tunti, mikä johtaa vapaa-ajan vähenemiseen kavereiden ja harrastusten parissa.

Kielivaihtoehdot useimmissa kouluissa ovat englanti, ruotsi ja saksa.

Englanti on ihan erilainen kieli kuin suomi: lausuminen ja kirjoittaminen eivät aina kohtaa toisiaan. Myös aakkoset opetellaan uudestaan ja välttämättä ei noin pieni lapsi ei pysty erottelemaan kahta erilaista kieltä. Kun siihen vielä lisätään sanoja, joita ei pysty suomentamaan, esimerkiksi a ja the, on oppilas jo ihan ulalla.

Vaikka ruotsin kieli on toinen virallinen kieli ei se helpota sen oppimista; käänteiset sanajärjestykset voivat hämmentää oppilasta, koska lausetta ei voi suoraan kääntää suomesta ruotsiksi.

Tietysti ihmiset kehittyvät erilaista vauhtia ja joillekin harvoille tämä uusi kieli tuo vain lisää haastetta koulupäivään. Mutta osalle se on melkein ylipääsemätön paikka.

Joten hyvät koululautakunnan päättäjät: siirtäkää ensimmäisen vieraan kielen aloittamista esimerkiksi kaksi vuotta.
Pekka Suvanto 14 v