Turun kaupunginsairaalassa
pulaa sairaanhoitajista?

TS/Tuula Heinilä<br />Mikä merkitys on koulutuksella ja kokemuksella Turun kaupunginsairaalan palkatessa sijaisia, kysyy kirjoittaja.
TS/Tuula Heinilä
Mikä merkitys on koulutuksella ja kokemuksella Turun kaupunginsairaalan palkatessa sijaisia, kysyy kirjoittaja.

Ei pidä paikkansa. Kysyin nimittäin Turun kaupunginsairaalan sijaisvälityksestä pari viikkoa sitten koulutustani vastaavaa sairaanhoitajan työtä lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa lähinnä sisätaudeilta tai hoivaosastoilta. Vastaus oli, että ei ole tällä hetkellä. Kaikki lomitukset keväälle ja kesälle on sovittu.

Työvoimahallinnon nettisivuilla on jatkuva haku sairaanhoitajista lyhyisiin 1- 11 päivän sijaisuuksiin. Keikkaluontoista työtä olisi joskus satunnaisesti tarjolla, mutta oltuani jopa 2,5 vuotta lisäkoulutuksessa lähialalla en voisi sijaisvälityksen mukaan tehdä sairaanhoitajan töitä, vaan joutuisin aloittelemaan perushoitajan töistä.

Kyse ei ole minun kohdallani perushoidon aliarvioimisesta. Olen itsekin sairaanhoitajan työssäni pyrkinyt potilaan kohtaamiseen kokonaisvaltaisesti, ja huolehtinut esimerkiksi lääkehoidon ja toimenpiteiden lisäksi pesuista ja wc-reissuista potilaan mahdollisten murheiden kuuntelun lisäksi.

Tiedän, että useinkaan sairaanhoitajan työ ei paljon poikkea perushoitajien työstä kaupunginsairaalan osastoilla. Sairaanhoitajan ammattitaito on osittain kuitenkin "selkäytimessä" ja vaikka lääkkeet, hoitomuodot ja laitteet kehittyvät, osaamiselle on mielestäni vahva perusta. Tämä perusta on ainakin minulla syntynyt 4,5 vuoden mittaisesta sairaanhoitajan koulutuksesta ja pitkästä seitsemän vuoden työhistoriasta ylipistollisissa keskussairaaloissa eri osastoilla.

Ilmeisesti Turun kaupunginsairaalassa vakituisesti työskentelevät sairaanhoitajat palatessaan pitkiltä monen vuoden hoitovapailta aloittavat myös perushoitajan työssä perushoitajan palkalla, vai miten on?

Todennäköisesti kyse on kuitenkin rahasta eli on halvempaa palkata sijainen perushoitajan palkalla. Lisäksi laaja-alaisesta kouluttautumisesta rangaistaan vai onkohan kysymys siitä, että olen aikaisemmin työskennellyt vaativilla osastoilla lähinnä keskussairaaloissa.

Jatkossa pitäydynkin keskussairaalan puolella ja unohdan samalla aidon kiinnostukseni vanhustyöhön, jota olin kuvitellut voivani tehdä juuri Turun kaupunginsairaalan hoiva- tai sisätautiosastoilla.
Keskussairaalassa ammattitaitoinen sairaanhoitaja