Oikeutta
tulonjakoon

Olen itse pienituloinen, mutta kantanut silti oman vastuuni hallituksen hätäohjelmista, supistusten, säästöjen ja leikkausten osalta. En ole valmis yhtymään niihin kansalaisiin, jotka haluavat lietsoa herravihaa ja levottomuutta.

Annetaan hallitukselle työrauha. Seuraavien vaalien yhteydessä äänestäjät saavat antaa tuomionsa ja lausua omat mielipiteensä siitä taloudellisesta hevoskuurista, jota nykyinen hallitus on harjoittanut.

Mutta silti odotan, että nykyinen hallitus huomaisi mihin köyhyysloukkuun se on ajanut vähempiosaiset. Nyt pitäisi korottaa reippaasti pieniä eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja sekä toimeentulotukea aivan kuten hallitusohjelmassa on sovittu.
Aki-Elmeri Seppänen