Euron
opiskelua

Kuka kauppiaista uskaltaa, ennen aikojaan, laittaa tuotehintalappuun ensin hinnan euroissa suurilla numeroilla ja sivuun, nykyisen euron kokoisilla pienillä numeroilla hinnan markoissa. Tästä asiakas oppisi eurot.

On selvää, että tämä auttava toimenpide olisi eturistiriita.
Mielestäni virallisesti voitaisiin kuitenkin vaatia, että muutama kuukausi ennen siirtymää hintalapun rakenne olisi mainitunlainen.
Mies Kaarinasta