Psykologinen arvio ei ole
lopullinen totuus nuoresta

Nimimerkki Talonpoikaisjärki kunniaan kirjoitti (TS 22.8.00) otsikolla "Psykologinen testi - oikeusmurhako" tuntemastaan nuoresta, jonka pääsy ammattikorkeakouluun estyi psykologisesta testistä saadun tuloksen takia. En tunne kyseistä psykologitoimistoa, joten en kirjoituksellani ota kantaa sen toimintaan. Haluan kuitenkin väärinkäsitysten oikaisemiseksi kertoa muutamista psykologisen arvioinnin perusperiaatteista.

Kunnolliseen psykologiseen arviointiin kuuluu aina haastattelu, joka on arvioinnin runko. Testitulokset on tarkoitettu tukemaan haastattelusta saatua informaatiota, niin että arvioinnin perusteella tehtävät johtopäätökset olisivat mahdollisimman luotettavia. Testi voi paljastaa myös sellaista informaatiota, jota ei haastattelussa ole tullut esiin tai josta ei tutkittava itsekään ole täysin tietoinen. Yksittäisten vastausten perusteella ei johtopäätöksiä kuitenkaan voida tehdä, vaan johtopäätösten tueksi tarvitaan useita samaa päätelmää puoltavia seikkoja. Tämä on tärkeää etenkin valintakokeen kaltaisessa tilanteessa, jossa psykologilla ei ole mahdollisuutta useiden tutkimuskertojen aikana perehtyä tutkittavansa maailmaan.

Tutkittavalla on oikeus tutkimusten päätyttyä saada niistä tietoa. Koska psykologiset testit menettäisivät luotettavuutensa, mikäli niiden tulkintaperiaatteet olisivat yleisesti tiedossa, psykologi ei voi yksityiskohtaisesti selittää, mitkä vastaukset johtivat mihinkin johtopäätöksiin. Psykologi voi kuitenkin kertoa saadusta kokonaiskuvasta siten, että tuo esille sekä tutkittavan vahvuusalueita että heikkouksia. Palautteen tarkoituksen ei ole missään nimessä "teilaamalla" musertaa tutkittavan itsetuntoa vaan antaa eväitä itsetuntemukseen.

Lopuksi haluaisin vielä korostaa, ettei edes ammattitaitoisesti tehty ja valideihin tutkimusmenetelmiin perustuva psykologinen arvio ole lopullinen totuus valintakokeen läpikäyneestä nuoresta. Nuori kehittyy ja persoonallisuus kypsyy. Jos ovet johonkin oppilaitokseen eivät auenneet tänä vuonna, se ei tarkoita, ettei niin voisi käydä koskaan. Toivon, ettei nimimerkin mainitsema nuorikaan luovu tavoitteistaan vaan jaksaa ponnistella niiden eteen jatkossakin.
Psykologi