Järkevämpää
liikennepolitiikkaa

Olen Turun keskusta-alueella autolla liikkuessani huomannut erään yleisen ongelman kaupungin liikennejärjestelyissä. Turun risteyksistä tuntuu lähes tyystin puuttuvan nuolivalot kääntyville. Yhtenä esimerkkinä voi mainita Linnankadun ja Aurakadun risteyksen, mutta keskusta-alueellakin vastaavia on lukuisia.

Kääntyvä joutuu usein odottamaan koko autojonon ja voi olla, että yksi kääntyvä auto ehtii laillisesti ylittämään risteyksen ennen valojen vaihtumista. Se on kiusallista, ja sen ohella omiaan aiheuttamaan vaarallisia läheltä piti -tilanteita.

Toinen liikenneongelma on pyöräteiden puute, joka pakottaa pyöräilijät ajamaan autojen seassa ja ylittämään autoteitä vaarallisesti. Pyöräilijät kun eivät usein noudata liikennevalo-ohjausta, joka luonnollisesti koskee myös autotietä käyttävää pyöräilijää. Onneksi tähän on jo tulossa vähän parannusta, kun uusia pyöräteitä rakennetaan jo keskustaankin.
Mikko Laitinen
Turku