Epäuskon tunnustus jumalanpalveluksessa

Menin osallistumaan jumalanpalvelukseen mm. saadakseni kaikki syntini anteeksi sataprosenttisella varmuudella. Olin tehnyt monenlaista syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin sekä laiminlyönnein. Ohjelmassa oli mukana synnintunnustus ja sitten synninpäästö. Mutta, sen jälkeen tuli jotakin odottamatonta: "Herra, armahda meitä...". Mitä? Eivätkö juuri äsken syntini annettu anteeksi? Eikö synninpäästö pätenytkään?

Sama on toistunut vuodesta toiseen. Ihmettelen. Olen kuullut eräiden toistenkin ihmettelevän, mutta muutosta ei ole tapahtunut. Epäjärjestystä on yritetty selittää yhdellä jos toisellakin tavalla, mutta ei vakuuttavasti. Joissakin jumalanpalveluksissa ei ole noudatettu em. epäjärjestystä, ehkä papin oma-aloitteisuuden ansiosta. Ehdotankin korjattavaksi asiaa, jotta epäuskon tunnustus poistuisi jumalanpalveluksista.
Armahdettu syntinen