Mustia hevosia ei saisi sallia

Turun apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran täyttö on herättänyt aiheellisen keskustelun, miten virka tulisi täyttää. Turun suurimmat poliittiset ryhmät haluavat kahmia kaiken itselleen niin, että muilla ei ole asiaan mitään sanomista. Julkisen viran haun rinnalla halutaan vanhakantaisesti säilyttää ilmoittautumismenettely eli niin sanotun oman "mustan hevosen" mahdollisuus.

Moisesta menettelystä ollaan jo monissa tärkeissä tehtävätäytöissä päästy, eikä Turun apulaiskaupunginjohtajaa valittaessa siihen pitäisi enää myöskään sortua selittelyverukkeista huolimatta.

Mikä suostuttelee varteen otettavat ihmiset hakemaan julkista virkaa, jos taustalla on tieto, että julkinen haku on vain silmänlumetta lain kirjaimen täyttämiseksi. Todellinen valinta on jo etukäteen tehty ja sitten virantäytön viimeisillä hetkillä tuodaan tämä piilotettu ja piileskellyt "musta hevonen" kaikki hakijat muka voittaneena loppusuoralle. Varsinaisia viranhakijoita kohtaan systeemi on kaukana avoimesta ja reilusta menettelystä. Toisaalta myös, jos julkiseen virkaan tosissaan haluava ei rohkene siihen avoimesti hakea, ei hän mielestäni ole viran arvoinenkaan.

Parannuksen tämän kaltaisiin valintoihin toisi mielestäni valtuustossa tapahtuvan virantäyttöprosessin uudistaminen. Kaupungin virkasääntöä muutettaisiin siten, että apulaiskaupunginjohtaja valittaisiin kuntalaissa määrätyn kaupunginjohtajan vaalin mukaisella kaksivaiheisella vaalilla, josta "mustat hevoset" suljettaisiin virkasäännön 6 ‰:n mukaisesti pois.
Pentti Kosonen
Kaupunginvaltuutettu (kesk)
Kaupunginhallituksen jäsen