Museotoimi tukee rakennuslautakuntaa

Turun Sanomissa käsiteltiin viime sunnuntaina Raunistulan rakentamista artikkelissa "Kiista liian moderneista taloista rikkoo Raunistulan rauhaa". Turun rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Huhtanen (vas) moitti artikkelissa Turun maakuntamuseon tapaa puolustaa perinteisen rakennuskannan ja rakennetun ympäristön säilyttämistä. Huhtasen arvostelu tuntuu varsin kohtuuttomalta ja asiantuntemattomalta varsinkin, kun rakennuslautakunnankin pöytäkirjoista on poimittavissa lukuisia lautakunnan päätöksiä tukevia asiantuntijalausuntoja.

Ensinnäkin voidaan todeta, että maakuntamuseo on huomauttanut rakennuslautakuntaa museon antaman lausunnon tulkinnasta, joka on johtanut museotoimen kannalta virheelliseen esittelyyn.

Toiseksi museotoimi ei ole vaatinut niin kuin Huhtanen väittää, viereisten tonttien vanhan rakennuskannan kopiointia, vaan ainoastaan uudisrakentamisen soveltumista vanhaan rakennettuun ympäristöön, jolloin täydennysrakentamisen elementit eivät riitelisi olemassa olevien elementtien kanssa.

Huhtanen viittaa lausunnossaan rahamiesten valtaan rakentamisessa, mutta unohtaa, että rahalla saa myös hyvää, perinteistä rakennettua ympäristöä kunnioittavaa suunnittelua, jos niin halutaan ja jos rakennuslautakunta niin haluaa. Mutta Huhtasen mielestä ei tarvitsekaan haluta, pääasia kun rakennetaan.

Eniten rakennuslautakunnan puheenjohtajan museota moittivassa kannanotossa ihmetyttää kuitenkin se, että hän näyttää unohtavan rakennuslautakunnan tehtävän; se on toki muutakin kuin rakennuslupien myöntämistä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lautakunnan tehtävänä on myös valvoa ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä, uudisrakentamisen soveltuvuutta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja sitä että kaupunkikuvaa ei turmella.

Raunistulan osalta on todettava, että jo lakiin (MRL) kirjattua edellytystä uudisrakennuksen soveltuvuudesta ympäristöön tuettiin ja painotettiin yksityiskohtaisilla asemakaavamääräyksillä, jolloin tämä asia olisi pitänyt ottaa erityisen tarkasti sekä suunnittelussa että päätöksenteossa huomioon, aivan yhtäläisesti kuin muutkin rakentamista ohjaavat määräykset.

Huhtanen on kaupunginvaltuutettunakin ollut hyväksymässä museotoimelle johtosäännön, jonka mukaan museon tehtävänä on mm. kulttuuri- ja rakennetun ympäristön suojeleminen ja hoitava säilyttäminen. Niin rakennuslautakunnan puheenjohtajan kuin koko lautakunnankin olisi syytä olla tyytyväinen, että kaupungin omassa organisaatiossa on asiantuntijaelin, joka voi tukea myös rakennuslautakuntaa sen lakimääräisen tehtävän toteuttamisessa.

Turun maakuntamuseo tulee jatkossakin asiantuntijalaitoksena luomaan perustaa perinteisen rakennetun ympäristön säilyttävän hoidon edistämiselle ja tukemaan rakennuslautakuntaa sen pyrkimyksissä lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.
Juhani Kostet
museotoimenjohtaja
Maarit Talamo-Kemiläinen
intendentti