Ympäristövaikutukset
tutkitaan tarkasti

Vesa Jalosen perjantaisen yleisöosastokirjoituksen johdosta haluan Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) puolesta tuoda esille muutamia vedenottohankkeeseen liittyviä seikkoja.

Turun seudun tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on alkanut ja TSV on teettänyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelma on suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia hankkeesta aiotaan selvittää. Kuluvan elokuun aikana voi ohjelmasta lähettää lausuntonsa Hämeen ympäristökeskukseen, joka tekee päätöksen selvitettävistä asioista.

Ohjelmaa esitellään ensi viikon aikana kuudessa eri tilaisuudessa, jotka ovat maanantaina (14.8.) Huittisen kaupungintalolla kello 12 ja 18, tiistaina (15.8.) Alastaron kunnantalolla kello 12 sekä kello 18 Virttaankylän Siilinpesällä, keskiviikkona (16.8.) Liedon kunnantalolla kello 12 ja 18. Vesa Jalonen ja kaikki muutkin hankkeesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan hankkeen ympäristöarvioinnista.

Jalosen esittämät kysymykset ovat pääosin tärkeitä myös suunniteltavan tekopohjavesilaitoksen kannalta. Hankkeen tarkoituksenahan on turvata yli 250 000 ihmisen vesihuolto pitkälle tulevaisuuteen ja kaikki mahdolliset riskitekijät tulee selvittää tarkasti ennen hankkeen toteuttamista.

Kokemäenjoen vedenlaatu suunnitellulla vedenottopaikalla on hyvä ja vesi soveltuu hyvin tekopohjaveden tuottamiseksi. Raakavesi esikäsitellään ennen sen imeyttämistä harjuun. Esikäsittelyn tarkoituksena on varmistaa että paksun hiekkaharjun kyky suodattaa vettä säilyy hyvänä jatkuvasti. Tekopohjaveden tuottaminen suunnitellulla tavalla ei ole uusi menetelmä ja hyvät kokemukset tekopohjavesilaitoksista yltävät jopa yli sadan vuoden taakse.

Tekopohjavesilaitos sijoittuu laajalla Virttaankankaalla noin 400-500 ha alueelle, jolle tulee 7-8 kappaletta noin 1 ha kokoista imeytysaluetta sekä 6-8 pienialaista vedenottoaluetta joihin rakennetaan järjestelmän vaatimat kaivot. Merkittäviä vaikutuksia Virttaankylän elinkeinoille tai harjualueen virkistyskäytölle ei ole näköpiirissä.
Juha Kääriä
projektipäällikkö
Turun Seudun Vesi Oy