Kokemäenjoen vesi puhdistettavissa vasta Turussa
Virttaan harju liian arvokas vedensuodatukseen

TS/Riitta Salmi<br />Kirjoittajan mukaan virttaalaiset eivät vastusta turkulaisten vedensaantia, mutta toivovat, että eri vaihtoehtoja punnitaan vielä maltilla ja järjellä. - Kuva vuodelta 1998, jolloin instrumenttiteknikko Seppo Heikinmaa (vas.) ja rakennuttajainsinööri Pertti Kujanpää maistelivat Virttaan vettä Laakkarin säiliöllä.
TS/Riitta Salmi
Kirjoittajan mukaan virttaalaiset eivät vastusta turkulaisten vedensaantia, mutta toivovat, että eri vaihtoehtoja punnitaan vielä maltilla ja järjellä. - Kuva vuodelta 1998, jolloin instrumenttiteknikko Seppo Heikinmaa (vas.) ja rakennuttajainsinööri Pertti Kujanpää maistelivat Virttaan vettä Laakkarin säiliöllä.

Turun vesipulmia ratkottaessa on keskusteltu useista vaihtoehdoista puoleen ja toiseen. Tuon nyt tässä esille virttaalaisen kantaa asiaan. Virttaalaiset eivät suinkaan vastusta turkulaisten vedensaantia, mutta tuntuu siltä, että kaikkia vaihtoehtoja ei ole punnittu maltilla ja järjellä.

Tarkoitus on suodattaa Kokemäestä johdettu vesi Virttaankankaan lävitse pohjavedeksi, jokainen laskutaitoinen voi miettiä minkäkokoisen alueen tarvittava vesimäärä peittäisi alleen maan päällä ja minkälaisia vaikutuksia sillä on maaperään imeytettynä.

Virttaankangas on tärkeä pohjavesialue, josta jo nyt johdetaan vettä Turkuun. Herää kysymys eikö suodattamiselle löytyisi "vähemmän tärkeää" harjua, Natura-alueeksi merkityn Virttaan sijaan?

Pienemmissä määrissä on tekopohjavettä tehty muuallakin, mutta onko tarkkaan pystytty laskemaan mitä näin valtavan vesimäärän suodattaminen vaikuttaa luontoon, pohjavesiin jne. Esimerkiksi seurauksena on maaperän happamuuden muuttuminen ja sitä myötä kasvillisuuden vaihtuminen aikaa myöden toiseksi.

Kokemäenjoen vesi huuhtelee mukanaan maaperään sitoutuneita kemikaaleja, mineraaleja yms. lisättynä tämän jokiveden mukana tuleviin raskasmetalli-, dioksiini-, PCB- ja typpiyhdistejäämiin. Kuulostaa tosi maukkaalta pohjavedeltä?

Sadetetun alueen maaperä luonnollisestikaan ei jäädy ja muualta tuotu lämmin (kesäaikana) vesi mahdollisesti vaikuttaa myös pohjaveden lämpötilaan. Mitä seurauksia tällä on bakteerikannalle sekä muille eliöstölle harjussa/vedessä? Onko tarkoitus riskeerata koko pohjavesialueen veden laatu?

Vetämällä suoraa putkea pitkin esipuhdistettu vesi suoraan Kokemäenjoesta Turkuun puhdistettavaksi olisi luonnonmukaisempi ja toimivampi ratkaisu, vesi olisi vähintään yhtä puhdasta kuin kankaan läpi suodatettunakin. Tietenkään tällaisesta vedestä ei voisi tehdä bisnestä myymällä sitä pohjavetenä ulkomaille. Tällainen bisnes väistämättä juolahtaa mieleen kun ottaa huomioon Turun oman, alle 100 000 m³ vedentarpeen, jonka määrän Helsinki olisi jo ollut halukas Turulle myymään.

Mitä vaikutuksia hankkeella on Virttaan kylän elinkeinolle sekä harjualueen virkistyskäytölle? Alueella on maakunnan parhaat hiihtomaastot, moottorirata sekä ampumarata, onko tarkoitus rajoittaa niiden toimintaa vedenottamon läheisyyden vuoksi tai peräti lopettaa?

Entäpä alueella toimiva taimitarha ja sen mahdollisesti käyttämät lannoitteet ja kemikaalit? Viedäänkö paikallisilta yrittäjiltä leipä suusta Turun vedentarpeen vuoksi? Pitäisikö hautausmaatakin lakata käyttämästä? Onko otettu huomioon vierestä kulkevan Turku-Tampere tien suuri liikenne ("myrkkyrekat") ja sen aiheuttama jo olemassaoleva riski pohjavedelle? Tuskin mahdollinen suurmetsäpalokaan harjun alueella veden laatua parantaisi.
Vesa Jalonen
Virttaa