Turku väheksyy Raunistulaa

TS/Tuula Heinilä<br />Turun Raunistulan vanhaa asujaimistoa Toijalan-radalta nähtynä.
TS/Tuula Heinilä
Turun Raunistulan vanhaa asujaimistoa Toijalan-radalta nähtynä.

TS kirjoitti 6.8. Raunistulan Konsanmäen omakotitalojen rakentamisesta. Raunistulalla onkin merkittävä osa Turun kulttuurihistoriassa.

Jo 1986 Turun asemakaavaosasto toteaa Raunistulaa koskevassa perusselvityksessä ja kehittämisohjelmassa (s.23), että "aluetta ei tulisi nähdä lainkaan vähempimerkityksisenä kuin esim. Tuomiokirkkoympäristöä ja Suurtorin seutua" ja lopuksi mainitaan ko. alueen rakentamisesta , että "Erityistä huomiota tässä tulisi kiinnittää alueen korkeimpiin ylänteisiin (kuten Konsanmäen kalliojyrkänteeseen)".

Siksi onkin ihmeellistä, kuinka väheksyvästi Turun rakennusvalvonta ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Huhtanen (vas) suhtautuvat asiaan ja alueen tuoreeseen suojelukaavaan. Kaavassa määrätään mm. että "uudisrakennuksen tulee sopeutua koon, korkeuden, muodon, julkisivujen mittasuhteiden, materiaalien, värityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen yleisilmeeseen ja ympäröiviin rakennuksiin.

Virkamiehiä ja lautakuntaa sitoo Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Laissa sanotaan (58‰), että rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja 118‰:ssä todetaan, että rakentamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti arvokasta kaupunkikuvaa turmella ja rakentamisen ajallista kerrostuneisuutta on kunnioitettava.

Historiallisesti merkittävän alueen kaavaa suunniteltaessa ja uudisrakennusten soveltuvuudesta päätettäessä edustaa suurinta asiantuntemusta juuri maakuntamuseo. Se on todennut täysin yksiselitteisesti jo ennen lupapäätöstä, että nyt luvan saaneet rakennukset eivät täytä kaavamääräyksiä, eivätkä sovellu ympäristöön.

Esittelystä vastannut rakennusvalvonta ja luvan myöntänyt rakennuslautakunta ovat siis toimineet lain vastaisesti. Vai ovatko ne kenties lain yläpuolella ja vieläpä historiallisissa kysymyksissä maakuntamuseota merkittävämpiä asiantuntijoita?

Peräänkuulutankin lautakunnan jäsenten aktiivisuutta itse tutustua lupahakemuksiin, etenkin silloin, kun naapurit ovat ilmaisseet vastustavan mielipiteen.
Pauli Kossila
HLL
Konsanmäki