Konsultoida

Vastaus maanantain lehdessä olleeseen yleisönosasto-kysymykseen:

Konsultoida-verbi tarkoittaa niin Nykysuomen sanakirjan kuin Suomen kielen perussanakirjankin mukaan neuvottelemista ja neuvojen kysymistä. "Konsultoida työtoverien kanssa" ja "Konsultoida erikoislääkäriä potilaan hoidossa" ovat sanakirjan esimerkkejä.

Toinen merkitys konsultoida-sanalle nykyään on neuvojen antaminen (mikä onkin nykykäytössä yleisempi käyttöalue kuin neuvojen kysyminen). Neuvojen kysyminen ja neuvottelemisen merkitys on käytössä lähinnä lääketieteen kielessä. Kysyjän ihmettelemä muoto "konsultoida jonkun kanssa" on siis Suomen kielen lautakunnan mukaan aivan oikein (katso Kielikello-lehti 2/2000). Vaihtoehdot ovat siis: kysyä neuvoa joltakin tai konsultoida jonkun kanssa asiasta.
Tiina Rinne