Verokevennykset
ovat mahdollisia

TS:n pääkirjoituksessa 19.6. kommentoitiin Keskustan puoluekokouksen jälkeen kokouksen poliittista kannanottoa.

Suomen talous kasvaa nyt heikentyneen euron vauhdittamana erittäin hyvää tahtia. Tämä on merkinnyt ja merkitsee verotulojen ennakoitua voimakkaampaa kasvua. Samaan aikaan kokonaisveroaste on korkeampi kuin koskaan Suomessa. Valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen vähenee EU:n kärkimaiden joukossa.

Keskustan kannanotossa lähdettiin siitä, että verokevennysvaraa voidaan ja pitää käyttää työn verotuksen keventämiseen. Tämän lisäksi pitää huomioida polttoaineiden ainakin määräaikainen alennus ja asteittainen elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus lähivuosina sekä verotuksen oikeudenmukaisuusnäkökohdat mm. eläkeläisten osalta. Oleellisinta verokevennysvaran käytössä on työllisyyden edistäminen.

Järkevästi toteutettu verokevennysvaran käyttäminen ei vaaranna valtion velan vähentämistä ja peruspalvelujen rahoituksen turvaamista. Parempi työllisyys ja velnhoitomenojen väheneminen tuo mahdollisuuksia korjatakin talousarvion menoissa kipeimpiä epäkohtia.

Hallitus on ollut veropolitiikassa passiivinen ja ristiriitainen. Onpa jopa esitetty uutta veroa eli kiinteistöveroa metsiin! Opposition velvollisuus on esittää parempia vaihtoehtoja.
Olavi Ala-Nissilä, kansanedustaja (kesk)