Kirkkoneuvosto Roomaan
uutta oppimaan

Nimimerkki Yhden matkan maksaja kirjoittaa (TS 26.6.), että "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yli 20-henkinen yhteinen kirkkoneuvosto on lähdössä riemuvuotta juhlimaan syksyllä Roomaan" ja että "informaatio tästä historiallisesta matkasta on ollut vähäistä".

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän ylin toimeenpaneva hallintoelin. Sen puheenjohtaja on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin nimittämä ja yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut yhdeksän jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat esittelijät, kirkkoherrat ja tiedotuspäällikkö. Asian on kirkkoneuvostolle esitellyt talousjohtaja Aapo Kaisti.

Kirkkoneuvosto on pääsääntöisesti tehnyt opintomatkan nelivuotiskautensa aikana. Matkakohteina ovat olleet Ruotsi, Itä-Saksa, Neuvostoliitto, Länsi-Saksa, Englanti ja Pietari. Eikä opintomatkoja ole tehty salassa. Jokaisesta matkasta ja sen annista on kerrottu Kirkko ja me -lehdessä. Suunnitteilla olevasta Rooman matkasta on 6.6. annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa selonteko.

Opintomatkat on havaittu hyödyllisiksi ja virikkeitä antaviksi. Kirkkoneuvosto tekee laaja-alaista ja vastuullista työtä. Opintomatkat auttavat luottamushenkilöitä jäsentämään päätöksenteossa tarvittavia tietojaan, ja he tilanteen tullen voivat liittää ne suurempiin kokonaisuuksiin. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat matkoilla tulleet toisilleen ja virkamieskunnalle tutummiksi ja kirkkoneuvoston työskentely on parantunut.

Opintomatkan yhteydessä 6.-9.10. on tarkoitus tavata kardinaali Edward Cassidy avustajakuntineen ja käydä keskusteluja heidän kanssaan. Cassidy johtaa Vatikaanissa Kristittyjen Yhteyden Neuvostoa, joka on välittömästi Pyhän Istuimen alainen, katolisen kirkon tärkein ekumeenisen työn elin.

Myös tutustutaan paikallisten suomalaisten kirkolliseen työhön ja luterilaisiin seurakuntayhteyksiin. Käyntikohteita ovat mm. Pyhän Birgitan kappeli Piazza Farnesen varrella, suomalaisten kappeli Sopra Minervan kirkossa ja Suomen tiedeinstituutti Villa Lante. Ohjelman tiukkuuden vuoksi Rooman nähtävyyksiin tutustutaan vain rajoitetusti.

Hotellipaketin hinta henkilöä kohti on 4 585 markkaa, josta matkaan osallistuva maksaa 1 400 markkaa. Ryhmävaraustilan salliessa matkaan voi osallistua myös puolisoita, jotka kustantavat matkaosuutensa itse.

Yhteinen kirkkoneuvosto tekee Rooman matkansa työn eikä riemuvuoden juhlinnan merkeissä. Mitään historiallisuutta matkaan ei sisälly, informaatiota siitä on annettu enemmän kuin asian laillisuus edellyttää. Uutisena se ei ole tiedotusvälineitä kiinnostanut.
Jouko Hallia
tiedotuspäällikkö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä