Palkka-asiat pian
ajan tasalla

Kuten sairaanhoitaja Raija-Leena Virtanen kysymyksessään tällä palstalla
18.6. esitti, kokemuslisäpäätösten teko ja kokemuslisien maksaminen on Turun terveystoimessa kestänyt kauemmin kuin on kohtuullista.

Viive on koskenut erityisesti niitä kokemuslisäpäätöksiä, joissa työntekijä on ollut muun työnantajan kuin Turun kaupungin palveluksessa ja kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi lasketaan tällainen muualla palveltu aika.

Käsittelyajan venymiseen on vaikuttanut ennen muuta seuraavat kolme seikkaa:

1. Vuoteen 2000 liittyvien ongelmien johdosta uusittiin koko kaupungin palkanlaskennan atk-ohjelma. Ohjelman saaminen kaikilta osin toimivaksi on edellyttänyt merkittävästi ennakoitua enemmän aikaa ja työtä.

2. 1.2.2000 voimaan tulivat uudet työehtosopimukset, joissa muiden muutosten ohella myös kokemuslisän laskemista koskevat määräykset mutkistuivat erityisesti yleistyvän osa-aikaisuuden kohdalla. Terveystoimessa on paljon lyhytaikaista henkilökuntaa, joiden kokemuslisien laskeminen jouduttiin sopimuksen mukaan tekemään uudelleen. Samaan aikaan tilanteeseen tuli vielä runsaasti kyselyjä aiheuttanut vuosilomien laskennan muutos.

3. Vaikka terveystoimen tiukasta talousarviosta huolimatta syntyneen viiveen poistamiseksi on käytetty lisätyövoimaa, pitkä perehdyttämistarve viivästytti syntyneen ruuhkan purkua.

Tällä hetkellä kokemuslisäpäätösten käsittelyaika on saatu lähes hallintaan. Vain Turkua palvelleet saavat päätöksen runsaassa parissa viikossa ja muut noin kahdessa kuukaudessa. Kysyjän kohdalla päätös on tehty 16.6. ja palkka maksetaan 30.6.
Ilmo Parvinen
virastopäällikkö
Turun terveystoimi