Kauppatorin pysäköintikuoppa
on unohdettava

Jos Kauppatorin pysäköintikuoppa rakennetaan, suurin osa Kauppatorista on poissa käytöstä rakennustöiden vuoksi 1 - 2 vuotta. Torimyyjien pysäköintipaikkoja ei kannata rakentaa Kauppatorin alle - kuorma-autokorkuiset paikat maksavat noin 50 prosenttia tavallisia enemmän, eikä niistä voida periä kannattavaa vuokraa.
Jos Kauppatorin pysäköintikuoppa rakennetaan, suurin osa Kauppatorista on poissa käytöstä rakennustöiden vuoksi 1 - 2 vuotta. Torimyyjien pysäköintipaikkoja ei kannata rakentaa Kauppatorin alle - kuorma-autokorkuiset paikat maksavat noin 50 prosenttia tavallisia enemmän, eikä niistä voida periä kannattavaa vuokraa.

Turun kauppatorin ja Kauppiaskadun alle kaavaillaan pysäköintikuoppaa noin 763 autolle. Kuopan kaavoitus on aloitettu esittelemällä asemakaavan periaateluonnosta kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnalle. Hanke on taloudellisesti mieletön ja aiheuttaa Turun keskustalle vakavia ongelmia.

Pysäköintipaikan rakennushinta Kauppatorin tai Kauppiaskadun alla on 250 000 - 300 000 mk, kun kallioluolan louhiminen esimerkiksi Puolalanmäkeen maksaa 100 000 - 120 000 mk. Jos hintaeroksi arvioidaan keskimäärin 150 000 mk, keskustan yrittäjät maksavat paikkojen siirtämisestä Ortodoksisen kirkon alta Kauppatorin alle noin 115 miljoonaa markkaa.

Näin suuri turha investointi merkitsee sitä, että keskustan kilpailukyky automarketteihin verrattuna menetetään. Kauppatorin pysäköintikuopan lisähinta peritään joko korotettuina pysäköintimaksuina autoilevilta asiakkailta tai korotettuina hintoina kaikilta.

Kauppatorin ympäristössä on useita puupaaluille perustettuja rakennuksia. Kauppatorin pysäköintikuopan rakentaminen haittaa pohjaveden virtauksia, jolloin pohjaveden taso alenee, ja puupaalut lahoavat. Yhden talon uudelleen paalutus maksaa 5-10 miljoonaa. Jos Kauppatorin pysäköintikuoppa rakennetaan, joutuvat rakentajat korvaamaan nämä vahingot.

Kauppatorin pysäköintikuopan rakentaminen aiheuttaa kaupungille miljoonien ylimääräiset menot torin ja katujen pinnan rakentamiseksi. Kaikki Eerikinkadun ja Aurakadun kunnostukseen joukkoliikennekaduiksi menneet miljoonat menetetään, kun kadut revitään auki. Eerikinkadun, Aurakadun ja Kauppiaskadun alta joudutaan siirtämään useita lähellä pintaa kulkevia vesi- viemäri- ja sähköjohtoja. Kauppatorin pinnan uusiminen tulee kalliimmaksi, kun työtä ei voida tehdä vaiheittain.

Aurakadun ja Eerikinkadun repiminen auki hidastaisi joukkoliikennettä ja alentaisi käyttäjämääriä. Jos pysäköintikuopan rakentaminen vähentää bussimatkoja viisi prosenttia puolentoista vuoden ajan, kaupunki menettää lipputuloja noin kuusi miljoonaa markkaa.

Kauppatorin alle on Turun palon jälkeen tasoitettu 1700-luvun Uudentorin ympäristön jäännökset. Arkeologiset kaivaukset hidastavat parkkikuopan toteuttamista puolesta vuodesta vuoteen.

Kauppatorin pysäköintikuopan rampin vetäminen Yliopistonkadulle estää Yliopistonkadun kävelykadun jatkamisen Aninkaistenkadun suuntaan, ja liike-elämän elävöittämisen tällä suunnalla. Muutenkin Kauppatorin kuoppa on liikenteellisesti huono, liikenne ohjautuu keskustan katukuiluihin, ja keskustan saaste- ja meluongelmiin ei saada parannusta.

Turun pääkirjaston välttämätöntä uudisrakennusta ei saa kytkeä Kauppatorin-Kauppiaskadun parkkikuopan toteuttamiseen. Kirjaston asiakkaiden ja korttelin työntekijöiden pysäköintitarpeisiin riittävät jo nykyiset pysäköintilaitokset.

Kauppatorin pysäköintikuoppa on unohdettava. Keskustasta kävelykadun ja pyöräteiden tieltä poistuvien pysäköintipaikkojen korvaamiseksi riittää pian valmistuva Puolalanmäen pysäköintiluola. Jos lisää asiakaspysäköintiä tarvitaan vielä sen jälkeenkin, siitä tulee päättää valmisteilla olevassa keskustan osayleiskaavassa. Edullisin vaihtoehto asiakaspysäköintipaikkojen lisäämiseen olisi tehostaa nykyisten pysäköintilaitosten käyttöä muuttamalla tuhannet asukkaiden ja työntekijöiden nimikkopaikat työntekijöiden, asiakkaiden ja asukkaiden yhteiskäyttöpaikoiksi, joihin voisi ostaa "kertalipun" tai "kuukausilipun" pysäköintitarpeen mukaan. Jos tämänkin uudistuksen jälkeen tarvitaan lisäpaikkoja, edullisempi vaihtoehto Kauppatorin-Kauppiaskadun pysäköintikuopalle on Puolalanmäen pysäköintiluolan laajentaminen.

Jos keskustan yrittäjät kaiken tämän jälkeenkin haluavat käyttää 115 miljoonaa keskustan saavutettavuuden parantamiseen, löytyy siihen pysäköintipaikkoja tehokkaampiakin vaihtoehtoja - esimerkiksi Raisio-Turku- Kaarina -pikaraitiotie tai keskustan pyörätiet.
Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n hallituksen puolesta
Pauliina de Anna,
puheenjohtaja,
Mikko Laaksonen,
varapuheenjohtaja