Kirjoittajavieras Oili Peltola:
Lähihoitajat Tyksiin!

On korkea aika tunnustaa terveydenhuollossamme lähihoitajan yhteiskunnallinen merkitys ja arvo, niin taloudellisuuden kuin tehokkaan ja tuloksellisen hoitotyönkin kannalta.

Lähihoitajakoulutus terveydenhuollon peruskoulutuksena aloitettiin 1.8.1993, jolloin se liittyi kokonaisvaltaisen ammatillisen koulutusjärjestelmän uudistamiseen maassamme. Peruskoulupohjaisena koulutuksen pituus on 1.8.1999 lähtien kolme vuotta.

Lähihoitajan koulutusta lähdettiin kehittämään työelämän tarpeista johtuen ja se on vastaus työelämän haasteisiin ja esimerkki laaja-alaisesta ja monipuolisesti käytettävästä henkilöstöstä. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa koostuen erilaisista opintokokonaisuuksista. Perustutkintoa voi täydentää puoli vuotta kestävillä eri suuntautumisvaihtoehdoilla.

Tutkinto antaa laajat valmiudet työskennellä erilaisissa hoitotehtävissä: sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, vanhustenhoitolaitoksissa ja avoterveydenhuollossa.

Oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden kesken on sovittu koulutuksen sisällöstä ja sopimusta noudatetaan yleisesti. Onkin käsittämätöntä Tyksin jyrkän kielteinen suhtautuminen sekä lähihoitajaopiskelijoihin että valmiiden lähihoitajien palkkaamiseen.

Sairaalan kielteistä kantaa on perusteltu sillä, että kaikkia ammattiryhmiä ei voida ottaa harjoitteluun. Tyksiin on aikoinaan lääninhallituksen päätöksellä perustettu tietty määrä koulutason hoitajan virkoja. Päätöstä ei tiettävästi ole kumottu, eikä myöskään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johto ole antanut asiasta uusia ohjeita.

Arvostus ja hyvä vuorovaikutussuhde luovat turvallisuutta pyrittäessä hyvään potilashoitoon, asiakastyytyväisyyteen ja hoitohenkilökunnan hyvinvointiin. Onkin kohtuutonta, että vahva ja hyvä lähihoitajan ammattitaito näin kyseenalaistetaan.

Tyytyväisyydellä on pantava merkille kansanedustaja Marjaana Koskisen kirjallinen kysymys eduskunnalle lähihoitajaopiskelijoiden työharjoittelusta Tyksissä. Kysymyksen on allekirjoittanut myöskin kymmenen varsinaissuomalaista kansanedustajaa (TS 13.6.)

On myöskin esitetty väite, että henkilökunnan aika ei riittäisi lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamiseen.

Tyks on opetussairaala, henkilökunta opetusvelvollinen ja opiskelijat ovat käytännön työhönoppimisjaksolla. Hyvä perus- ja lähihoito on hoitotyön perusta. Työnantajan kaikilla tasoilla - myös Tyksin - onkin aika kantaa vastuu lähihoitajakoulutuksen kehittämisestä. Vain käytännön työssä valmistuu taitavia hoitotyön ammattilaisia koulutustasosta ja työtehtävistä riippumatta.
Kirjoittaja työskentelee perushoitajana Tyksissä.