Jatkotutkinnot tulevat ammattikorkeakouluihin

Kiivaana lainehtivassa keskustelussa ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista vaikuttaa useilla kirjoittajilla menevän puurot ja vellit sekaisin.

Nyt näyttää siltä, että tiedekorkeakoulut institutionaaliseen asemaansa perustuen pyrkivät määräämään jatkotutkintomallin suuntaviivat. Toisin sanoen, ne eivät niinkään vastusta jatkotutkintoja, vaan oikeutta niiden järjestämiseen ammattikorkeakouluissa. Ne vastustavat myös jatkotutkintojen rinnastamista ylempään korkeakoulututkintoon, vaikka itse asiassa AMK-tutkinto täydennettynä jatkotutkinnolla jopa ylittäisi selvästi laajuudeltaan maisterintutkinnon.

Olisiko tiedekorkeakoulujen suhtautuminen jatkotutkintojen rinnastamiseen toinen, jos niillä olisi yksinoikeus jatkotutkintokoulutuksen antamiseen?

Tälläkin hetkellä löytyy esimerkkejä, jotka osoittavat, ettei tiedekorkeakouluissa aina ymmärretä ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää ja tutkintosisältöjä.

Valtioneuvosto linjasi 29.12.1999 hyväksytyssä, vuosia 1999-2004 koskevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa seuraavasti: Ammattikorkeakoulujen 40-60 opintoviikon laajuiset ammatilliset jatkotutkinnot käynnistetään asteittain muutamilla aloilla, joilla työelämän tarpeet sitä edellyttävät. Kokemusten pohjalta tehdään ratkaisut jatkotutkintojärjestelmän laajentamisesta.

Artikkelissaan Turun Sanomissa 16.6. valt.yo Aleksi Randell toteaa, että "ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen rinnastaminen yliopistojen maisteritutkintoihin vesittäisi ylemmän korkeakoulututkinnon käyttämisen esimerkiksi virkojen kelpoisuusvaatimuksena." Tätä hän perustelee sillä, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetusmenetelmät ja tutkintovaatimukset ovat aivan erilaisia. Viimeksimainitusta on helppo olla Randellin kanssa samaa mieltä, mutta on huomioitava, että tutkinnon sisältö ja tutkinnon antama kelpoisuus sekä asema tutkintojärjestelmässä ovat aivan eri asioita. Ovathan upseerin, diplomi-insinöörin, tai filosofian maisterin tutkintojen sisällötkin tyystin erilaisia, vaikkakin kaikki ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Mielenkiintoiseksi ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista nyt käytävän keskustelun tekee se, että jatkotutkintojen valmistelutyö on aloitettu jo kauan sitten. Valtioneuvosto on hyväksynyt koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 1999-2004 sisältäen myös päätöksen ammattikorkeiden jatkotutkinnoista. Jatkotutkinnot ammattikorkeakouluihin siis tulevat, nyt kyse on enemmän käytännön yksityiskohdista.
Niko Aaltonen
Turun AMK:n hallituksen jäsen
Jari Niemi
Turun AMK:n opiskelijayhdistyksen hallituksen pj.
Mikko Laitinen
Hallituksen jäsen, YH Sydväst studentförening, STOP