Hissuttelu
kouluista pois

Oppilas kieltäytyy poistumasta, jalkoja pidetään pöydällä, lippalakkeja päässä, sarjakuvalehtiä ei anneta, kiroilua, meluamista, liikutaan tunnin aikana jne. Vaikka mitään "koskettelukieltoa" ei varsinaisesti olekaan, niin opettajan on sittenkin parempi vain pyytää tai lopettaa koko tunninpito. Kannattaa olla "leipäopettaja".

Kouluissa tarvitaan selvät järjestyssäännöt ja niiden rangaistukset. Rehtorin tulee kyetä erottamaan oppilas seuraavana päivänä ainakin kahdeksi viikoksi. Mahdolliset huumeiden käyttäjät tulisi määrät huumetesteihin. Kieltäytyminen tai positiivinen tulos tulisi automaattisesti johtaa ainakin kahden kuukauden erottamiseen tai selvään huumehoitosuostumukseen.

Ammattikouluissa häiriköille voisi olla erillisiä tarkkailuluokkia. Ikävää on sekin, kun juuri häiriköiden vanhemmat ovat passiivisia. Alaikäisten vanhemmilla on kuitenkin valvontavastuu ja -oikeus.

Ainahan nuorisoa on moitittu ja aina nuoret ovat kapinoineet. Nuorille lempeä keskustelu antaa kuitenkin väärän kuvitelman elämästä. Ei työelämässäkään kaikki ole sallittua.

Opetusministeriön työryhmän mietinnölle kaikki tukeni. Toisaalta myös vanhemmat tarvitsisivat parempaa tietoa omista oikeuksistaan. Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.
Turvallisen kouluympäristön puolesta