Ortopedisten potilaiden
hoito Turussa kriisissä

TS/Antti Laitinen<br />Miksei ortopedien ja kirurgisen sairaalan oman henkilökunnan annettu lisätyönä purkaa jonoja, vaikka siihen oli myönnetty kolme miljoonaa markkaa jo vuoden 2000 alussa, ihmettelevät kirjoittajat.
TS/Antti Laitinen
Miksei ortopedien ja kirurgisen sairaalan oman henkilökunnan annettu lisätyönä purkaa jonoja, vaikka siihen oli myönnetty kolme miljoonaa markkaa jo vuoden 2000 alussa, ihmettelevät kirjoittajat.

Turkulaisten potilaiden ortopedisten palvelujen saanti on vakavasti uhattuna kaupungissamme. Koko erikoissairaanhoidon järjestäminen on sekavassa tilanteessa, mutta tämä on todella hälyttävä asia.

Turkuun on saatu kovin ponnistuksin uusi kirurginen sairaala. Synnytystuskat olivat kovat, mutta "lapsi on kaunis". Me jotka olemme käynnistäneet sairaalan Tyksin kanssa käytyjen laskelmien ja suunnitelmien pohjalta, olemme nyt hyvin pettyneitä. Innostus oli käynnistysvaiheessa aivan käsin kosketeltavaa. Saimme ortopediaan osaavat lääkärit ja odotukset olivat korkealla.

Pian kävi ilmi, etteivät ortopedian resurssit riittäneetkään, vaan jonot kaksinkertaistuivat vuosittain. Säästösyistä ei palkattu riittävästi henkilökuntaa, vaikka oli tiedossa asioiden ajautuminen kaaokseen. Kirurgiselle sairaalalle ei annettu edellytyksiä toimia täysipainoisesti. Ortopedit ovat tehneet vuosien kuluessa selvityksiä toisensa jälkeen esimiehilleen ennakoiden tilannetta, jolloin kädet on ollut nostettava pystyyn.

Hoitajat ovat olleet potilaiden tukena ja yrittäneet antaa neuvoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Henkinen voima on kovalla koetuksella paitsi kovista kivuista kärsivillä potilailla, myös hoitajilla ja osastonsihteereillä, jotka kohtaavat päivittäin potilaiden tuskan. Jonoja on laskettu kuukausittain, mutta mikään ei ole auttanut.

Nyt on julkaistu selvityksiä, joiden mukaan yksikköhinnat ovat kaupungin omana työnä kalliimpia kuin muissa sairaaloissa. Tämä johtuu edellä mainitusta resurssipulasta sekä siitä, että laskelmat on tehty vuoden 1997 toiminnan mukaan, jolloin toimintaa vasta käynnistettiin uudessa sairaalassamme. Tämän koemme todella epäoikeudenmukaisuutena.

Viimeinen pisara, joka katkaisi aasin selän, oli ettei ortopedien ja kirurgisen sairaalan oman henkilökunnan annettu lisätyönä purkaa jonoja, vaikka siihen oli myönnetty 3 milj. markkaa jo vuoden 2000 alussa. Turun kaupunki virkamiestensä ja luottamushenkilöidensä päätöksellä tyrmäsi asian, vaikka omana työnä tehtynä se olisi tullut halvemmaksi kuin ostamalla TYKS:stä ja huomattavasti halvemmaksi kuin ostamalla yksityissektorilta, johon nyt on menty. Valmiiksi neuvoteltu sopimus kaatui arvovaltakiistoihin. Oliko potilaiden saamatta jäänyt hoito päättäjille sivuseikka? Nyt olisi jo omana lisätyönä leikattu se määrä potilaita joista nyt vielä neuvotellaan eri tahojen kanssa.

Ortopedian asiaa on järjestetty ottamatta lainkaan huomioon omien ortopediemme asiantuntemusta, heitä ei ole nimetty työryhmiin eikä kutsuttu palavereihin. On ollut tuskallista nähdä, miten innostunut ja aktiivinen, erittäin taitava ja osaava työryhmä nujerretaan julkisella sektorilla.

Me kirurgisen sairaalan osastonhoitajat ja Tehy ammattiosasto 201:n edustajat tulemme näin lehdistön kautta julkisuuteen. Meitä velvoittaa sairaanhoitajina antamamme juhlallinen vakuutus ja sitoutumisemme noudattamaan sairaanhoitajan eettisiä ohjeita. Niiden mukaan olemme ensisijaisesti vastuussa toiminnastamme potilaille, velvollisuutemme on osallistua ihmisten terveyttä ja elämänlaatua koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Valitettavasti turkulaisten on annettu ymmärtää asioiden olevan hyvin. Näin ei todellisuudessa ole. On toiveajattelua, että osaavia ortopedeja olisi riittävästi saatavilla noin vain. Asiantila ei korjaannu, ellei unohdeta valtataistelua ja ryhdytä kuulemaan suorittajatason asiantuntemusta päätöksenteon pohjaksi. Vetoammekin tässä kaupunkimme päättäjiin kaikilla tasoilla, ottakaa selvää pintaa syvemmältä ennen kuin teette kauaskantoisia päätöksiä turkulaisten terveydenhuollon järjestämiseksi.
Raija Teerimäki, Tehy ao 201, puh.johtaja,
ja kaikki kirurgisen sairaalan osastonhoitajat