Järjestäjien vastuuta lisättävä

Viime perjantain (TS 16.6.) yleisönosastokirjoituksessa kysyttiin läänin ylimmän poliisiviranomaisen kantaa häiriöihin, joita Turussa aiheutui Down By The Laituri -tapahtumasta. En lähde lakitekstien selvittelyyn, vaan kerron oman käsitykseni siitä, mistä asioista mielestäni pitäisi keskustella vakavasti.

Minusta tämänkaltaisten nuorisolle tarkoitettujen tapahtumien järjestelyn pitää lähteä nuorten omista lähtökohdista. Selvää myös on, että mitä suurempi huvitilaisuus, sitä enemmän siitä koituu haittaa ulkopuolisille. Tätäkin tapahtumaa pitää minusta tarkastella tätä taustaa vasten.

Ei voi olla oikein, että huvitilaisuutta arvioidaan vain huvipaikan ja sen sisällä tapahtuvien haittojen kannalta. Jos tilaisuus järjestetään keskellä kaupunkia, on asiaa pohdittava myös niiden häiriöiden osalta, joita tapahtumasta seuraa huvipaikan ulkopuolelle. Omien vähäisten kokemuksieni sekä lukuisten minulle tulleiden yhteydenottojen perusteella on mielestäni selvää, että Down By The Laituri -tapahtumasta koitui sivullisille tarpeettoman paljon haittavaikutuksia. Käytännössä syy kaikkiin kielteisiin seurauksiin oli sama: erilaisten päihteiden vaikutuksen alaisena olevien henkilöiden käyttäytyminen.

Kyseisen tapahtuman jatkoa ajatellen olisi syytä pohtia, voidaanko näitä epäkohtia vähentää siedettävälle tasolle. Tästä näkökulmasta katsoen vastaukseni on yksiselitteisen selvä: poliisin toimin ei näitä haittoja voi oleellisesti vähentää. Käsitykseni perustuu sekä periaatteelliseen kantaani että myös poliisin todellisiin toimintamahdollisuuksiin.

Periaatteessa olen sitä mieltä, että jos tämäntyyppisiä tapahtumia järjestetään kaupungin keskustassa, on selkeästi lisättävä järjestäjien vastuuta haitoista, joita tapahtumasta aiheutuu myös huvipaikan ulkopuolelle.

Mitä tulee poliisin mahdollisuuksiin, on todettava, että Turun poliisilaitos ei tule nykyisillä eikä tulevilla budjettinäkymillä saamaan lisää poliiseja. Minusta tärkeysjärjestys ei olisi oikea, jos Turun poliisilaitos siirtäisi oleellisesti voimavarojaan tämän tapahtuman häiriöiden valvontaan ja jättäisi siten runsaasti muuta toimintaa tekemättä.

Olen sitä mieltä, että jos järjestäjien omilla toimenpiteillä ei kyetä vähentämään tapahtumasta ulkopuolisille koituvaa haittaa, pitää koko tilaisuuden toteuttaminen nykyisessä muodossaan lopettaa. Luonnollisesti tämänlaatuinen tarkastelu ja toteutus on aina eri tahojen yhteistoiminnan tulosta. Tässä yhteistoiminnassa poliisi on tietenkin aina valmis olemaan mukana.
Mikko Paatero
Länsi-Suomen lääninpoliisijohtaja