Miksi Yrjö
käy harvoin?

Turun kaupungin ongelmajätteitä vastaanottava auto kulkee Turun eri alueilla kovin harvakseltaan. Esimerkiksi kesäkuun lopulla se vierailee kerran täällä Portsassa. Aikataulusta informoidaan myös heikohkosti. Eikö jo olisi aika saada ns. ongelmajätepönttöjä Turun keskustaan pysyvästi tarkoin vartioidulle mutta helppopääsyiselle paikalle?
Timo Saarniemi
Turku