Pyöräteitä
Rymättylään

Tielaitos: priorisoikaa hankkeenne! Taas on saatu lukea lehdistä, miten Tielaitos keskittyy tulevaisuudessa mm. meluesteiden rakentamiseen Turun ja Raision suunnalla.

Milloin suunnataan katerpillarit tänne Rymättylään päin ja aloitetaan pyöräteitten rakennustyöt vilkkaalle Rymättyläntielle?

Tässä on kysymys tienkäyttäjien turvallisuudesta. Nyt on asetettu etusijalle tiettyjen alueiden asukkaiden viihtyvyyden turvaaminen kaiken maailman meluvalleilla.
Pyöräily Rymättyläntiellä
kuin venäläistä rulettia