kolumni Eeva Siivonen:
Maailma ei ole reilu

Joskus ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan, jopa kotimaastaan. Lähtö ei aina ole vapaaehtoista. Sen syynä voi olla sota, epävakaat yhteiskunnalliset olot tai nälkä. Me täällä Euroopassa olemme kohtalaisen syrjässä: useimmiten kolmannen maailman pakolaiset jäävät lähelle omaa kotimaataan. Todellinen ongelma maahanmuuttajat ovatkin köyhille kolmannen maailman maille, joiden naapurimaista virtaa pakolaisia sodan tai nälän ajamina.

Hyvin pieni osa maailman pakolaisista on tullut Turkuun. Vuosittain Turku ottaa vastaan pakolaisia 150 ihmistä, ja perheenyhdistämisten kautta tulleet mukaan laskettunakin luku jäänee alle neljänsadan. Kaikkiaan Turussa asui vuoden 98/99 vaihteessa 5 834 ulkomaan kansalaista, mikä on vain 3,4 prosenttia Turun väestöstä. Kuitenkin Turku on vastaanottanut Suomen kunnista eniten pakolaisia Helsingin jälkeen.

Tietyillä ulkomaalaisryhmillä, kuten pakolaisilla, ei välttämättä koskaan ole mahdollisuutta palata takaisin kotimaahansa. Suomessa, kuten myös Turussa ollaan vähitellen siirtymässä monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Useimmat maahanmuuttajat ovatkin tulleet Turkuun jäädäkseen: kuten kaikki maailman ihmiset he haluavat elää rauhassa, tehdä työtä, muodostaa parisuhteen ja toteuttaa unelmiaan.

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan viime vuoden toukokuussa. Tässä laissa otettiin virallisesti käyttöön sana kotoutuminen. Käytännössä tämä sana tarkoittaa samaa kuin aiemmin käytössä ollut vieraskielinen termi integroituminen: maahanmuuttajan tuloa osalliseksi siihen yhteiskuntaan, johon hän on asettunut.

Työn alla Turussa on parhaillaan kotouttamisohjelma. Tämän ohjelman tarkoituksena on maahanmuuttajien ohjaaminen mahdollisten erityispalvelujen kautta normaalipalveluiden käyttäjiksi. Erilaisista lähtökohdista lähteneiden ihmisten kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan vaatii hyvin erilaisia tukitoimia. Mutta useimmille kielitaito on avain elämänhallintaan: koulutukseen, työllistymiseen ja kaikin puolin tasavertaiseen asemaan valtaväestön kanssa.

Tällä hetkellä Turun sosiaalikeskuksen Kansainvälinen Palvelukeskus on toimiva kokonaisuus, jossa on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palveluita. Suurin haaste kaupunkimme palvelusektorille onkin miten rakentaa sellaista perusasteen opetusta, terveydenhuoltoa ja sosiaalitointa, joka pystyisi palvelemaan väestövastuisesti kaikkia turkulaisia, etnisistä ja kulttuurisista eroavaisuuksista huolimatta.

Muutoksia tarvitaan, eniten ajattelutavassa, mutta myös resurssien uudelleenjärjestelyä ja joihinkin tilanteisiin suoranaista rahallista apua.

Monikulttuurisuus muuttaa kaupunkiamme monin tavoin, myös sen palveluja. Mutta suvaitsevaisuudella voi pelkästään voittaa. Kotouttamispolittiikka onkin yleistä tasa-arvoon pyrkivää ja syrjäytymistä ja huono-osaisuutta ehkäisevää yhteiskunnallista politiikkaa. Rakennetaan yhdessä reilua Turkua.

Kirjoittaja Eeva Siivonen on Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja ja Turun terveyslautakunnan jäsen.