Mistä leikkiseuraa
pienille lapsille

Toivoisin, että Turun kaupunki ottaisi uudelleen harkintaan pienten lasten Vesseli -kerhon lopettamisen. Kaupungille on edullista tukea kotihoitoa, tuleehan se kaupungille paljon halvemmaksi kuin kunnallinen päivähoito. Mutta kotihoidossa olevat parivuotiaat kaipaavat jo seuraa, ikäisiään leikkitovereita. Normaalin sosiaalisen ja psyykkisen kasvun varmistamiseksikin leikkiseura on tärkeätä. Mutta mistä sitä löytyy talviaikaan, kun ainut parivuotiaita ottava, uskonnollisesti sitoutumatonkin kerho lopetetaan?

Toivoisin, että kaupungin päättäjät kertoisivat tällä palstalla päätöksen taustasta. Mitkä ovat reaalisäästöt, mihin näitä tiloja jatkossa käytetään? Mitä pienille lapsille nyt on tarjolla?

Varhaislapsuus on tärkeää aikaa, silloin luodaan pohja tulevalle elämälle. Toivoisin, että varhaiskasvatusta tuettaisiin kaupungissamme kaikin tavoin. Luodaan Turulle lapsimyönteinen imago ja vähennetään tällä tavalla lapsiperheiden ulosmuuttoa Turusta!
Tanja Uttula-Saarinen, FM,
Psykologian vanhempi lehtori