Raision sairaalan
alasajo alkanut?

Raisiossa on ollut hyvä ja toimiva sairaala, mutta viime vuosien uudelleenjärjestelyt ja muutokset ovat sen toimintaa sairaalana heikentäneet. Muutosprosessi jatkuu.

Pelkkään päiväkirurgiaan siirtyminen leikkaustoiminnassa varmistaa sen, että Raision sairaalasta muodostuu pelkkä terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkodin jatke! Raision kaupunginvaltuustossa tullaan taas varmasti kehumaan miten edullinen ratkaisu tämä tulee olemaan. Näin on perusteltu kaikkia tehtyjä sairaalan toimintojen muutoksia viime vuosina.

Raision ei tule valita vaihtoehdotonta muutoskehitystä, jossa raisiolaisten ja muiden sairaalan palveluja käyttävien ihmisten eduista ei välitetä. Säästäminen ei saa muodostua pääasiaksi. Hoidon tason säilyttäminen ja toimintojen kehittäminen on paljon tärkeämpää.

Veroa maksavat pitävät hyvin järjestettyä sairaala- ja terveydenhoitoa kuntien peruspalveluista tärkeimpiin kuuluvana. Leikkausjonoja pitäsi lyhtentää ja palvelujen saatavuutta parantaa, eikä heikentää. Näin on käymässä, jos suunnitelmat toteutuvat. Raision sairaalan tulevaisuus on demokraattisen päätöksenteon käsissä. Enemmistö tietenkin päättää mitä Raision sairaalalle tehdään. Mutta enemmistö ei ole aina oikeassa! Tämä on on konkreettisesti todettu Raisiossakin monessa asiassa.
Rauno Rantanen
puolueisiin sitoutumaton
kaupunginvaltuutettu