Antakaa lapsille vastuuta

Lehtikuva<br />Vaikka leikki on lapsen päätyötä, voi ja pitää kirjoittajan mielestä jo pienille alle kouluikäisille lapsille antaa tehtäviä, jotka kasvattavat itsetuntoa.
Lehtikuva
Vaikka leikki on lapsen päätyötä, voi ja pitää kirjoittajan mielestä jo pienille alle kouluikäisille lapsille antaa tehtäviä, jotka kasvattavat itsetuntoa.

Antakaa lapsille pienestä pitäen aikaa, vastuuta ja olkaa lisäksi kiinnostuneita heidän harrastuksistaan ja tukekaa niitä. Näin luodaan lapsille vahva itsetunto ja heidän on parempi kestää jo nuoruusiällä tulevat vastoinkäymiset.

Jo aivan pienille, 3-4 -vuotiaille lapsille voi antaa pieniä tehtäviä, esimerkiksi lähikaupasta muutaman kevyen ostoksen haku aikuisen seuratessa toimia vähän matkan päästä. Lapsen vanhetessa ostoslistaa voi kasvattaa ja antaa kiitosta, kun lapsi oppii muistamaan tavaroita. Samoin kotona voi lasta opettaa tekemään pieniä asioita jo varhain.

Rajat pitää myöskin asettaa jo nuorena, koska ne luovat turvallisuutta ja välittämisen tunnetta. Ei siis pidä lipsua esimerkiksi ajankäytöstä koskee se sitten tietokoneitten kanssa tuhtaamista, television katselua, kotiintuloaikoja tai kotihippoja.

Huumeiden ja tupakoinnin vaaratekijät sekä viinan kirot pitäisi lapsille kertoa kotona viimeistään 10-11-vuotiaina ja kerrata niitä silloin tällöin.

Kun tämä pohjatyö varoituksineen on tehty nuorena ja sitä jatkettu voi lapseen luottaa myöhemmin.

Itse olen ollut aikoinani paljonkin nuorten kanssa tekemisissä enkä ole menettänyt uskoani nuoriin. Kyllä nuorista tulee kunnon kansalaisia ja rehellisiä, kun heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tehdään hyvä pohjatyö mistä kaikki lähtee.

Paljon on kirjoitettu lasten runsaasta huumeiden käytöstä, mutta pitäisi myös palata juurille mistä kaikki alkaa ja tehdä kodin ja koulun välillä yhä enemmän kasvatustyötä (asennemuutosta). Huumeiden käyttäjillä pitäisi ratkaista alkusyy mistä se lähtee!
Erkki Aaltonen
kansanparantaja
Turku