Demokratia ei ole
tehtäviensä tasalla

Tarkastuslautakunta on taas kerran jakanut jumalaisia tuomioitaan. Syytösten valheellisuus ja tarkoitushakuisuus on ilmeistä, sillä esim. kulttuurilautakunnan talousasioiden hoidosta tarkastuslautakunnalla olisi ollut oikeat tiedot, koska kulttuuritoimen virastopäällikkö varamiehineen oli selvittämässä sitä tarkastuslautakunnalle: kulttuurilautakunnan enemmistö halusi ja esitti lisää rahaa toimintaan myöntäen ylitysoikeuden budjettiinsa kulttuuritoimenjohtajan ja kulttuurilautakunnan vähemmistön vastustuksesta huolimatta. Samoin kulttuuritoimenjohtajan jo tammikuussa 1999 tekemät säästöesitykset budjetissa pysymiseksi tyrmättiin kulttuurilautakunnassa.

Nyt tarkastuslautakunnan kertomuksessa kulttuurilautakunta, joka päättää kaikesta kulttuuritoimessa, on "supistunut" tarkastuslautakunnassa kulttuuritoimeksi, ikään kuin kulttuurilautakuntaa ei olisi olemassakaan, ja kulttuuritoimi seitsemine laitoksineen ja johtajineen on tarkastuslautakunnan kertomuksessa huvennut yhdeksi, "kulttuuritoimen johdoksi", joka ikään kuin diktaattorina voisi johtaa kulttuuritointa seitsemine toimiyksikköineen ja koko lautakuntaa!

Ilmoitan, että edes kulttuuritoimi ei ole Markku Aukian, puhumattakaan kulttuurilautakunnasta.

Tarkastuslautakunta on taas kerran osoittanut olevansa pelkästään poliittinen elin, jolle asioita valmistellaan ja joka ilmeisesti muutenkin saa informaationsa "sopivasti" eikä pätevästi. Lautakunnan johtavien virkamiesten "tasosta" on saatu monta "oivallista" esimerkkiä, jopa toiminnasta kulttuuritoimen palveluksessa!

Minkälaiseen pätevyyteen mahtaa perustua esim. tarkastuslautakunnan ohje kaupunginteatterille: luopukaa huonoista esityksistä ja siirtykää nopeasti hyviin. Tämän todella nerokkaan ohjeen avulla teatteri tulee pärjäämään tulevaisuudessa!

Huvittavaa on myös, että terveystoimen osalta puhutaan määrärahojen puutteesta kun taas kulttuurilautakunnan kohdalla, jolla todella on puute perustoiminnan edellyttämistä määrärahoista, kysymys on määrärahojen ylityksestä!

On selvää, että kunnallisvaalivuosi leimaa myös tarkastuslautakunnan työtä niin kuin muidenkin poliittisten elinten. Silti on murheellista, että tarkastuslautakunnasta ei ole tullut tämän objektiivisempaa työkalua, jolla olisi edes jotakin merkitystä Turun asioiden hoitamisessa.

Onko niin, että tämänkaltaisissa asioissa demokratia ei koskaan ole tai voikaan olla tehtäviensä tasalla.
Markku Aukia
kulttuuritoimenjohtaja
ei -diktaattori