Mihin menet Turun ammattikorkeakoulu

Olemme saaneet lukea viime päivien lehdistä (mm. TS 31.5. ja 1.6.) Turun ammattikorkeakoulun taloudenpidosta ja rehtoreiden omavaltaisesta rahankäytöstä. Ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisen yhteydessä ja sittemmin ammattikorkeakoulun käynnistyessä Turun kaupungin ylläpitämänä laitoksena kirjoittivat (TS 31.10. 1993 ja 23.10.1998) varsin vastuulliset ja johtavat virkamiehet Turun kaupungin pitävän hyvää huolta ko. oppilaitoksista ja takaavan niissä tapahtuvan korkeatasoisen koulutuksen.

Mitä on tapahtunut?

Budjettiluvut ovat kivunneet neljänkymmenen miljoonan vuosivauhdilla 265 miljoonaan markkaan (v. 2000), josta kehittämisen tulosalue nielee 83 miljoonaa markkaa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen budjetti on 25 miljoonaa. Kehittämisen tulosalue esitteli pari viikkoa sitten toimintaansa kertoen siitä kymmenen eri päällikön suulla, mitä kaikkea on tekeillä ja millaista henkilökuntaa on "sitä kaikkea" tekemässä. En syyllistä ko. henkilökuntaa, he tekevät osaavina ihmisinä parhaansa "sitä kaikkea", jota ammattikorkeakoulun johto ja hallitus panee heidät tekemään.

Samanaikaisesti etsimme terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueella keinoja saada se opetussuunnitelma toteutettua, jonka perusteella terveydenhuollon oikeusturvakeskus antaa valmistuville oikeuden harjoittaa tointaan. Ensi syksynä anatomian ja fysiologian sekä monien muiden aineiden opetus tapahtuu lähes sadan opiskelijan ryhmissä, harjoittelutunnit luokissa ennen "oikeiden" potilaiden hoitamista on vähentynyt puoleen entisestä, investoinneista ja uusien opetusvälineiden hankinnoista on luovuttu. Tällä hetkellä opiskelija saa koulutuksensa aikana opetusta ja ohjausta 140 opintoviikon opintoihinsa 5 600 tunnin sijasta 2 940 tuntia. Loppujen tuntien osalta hän opiskelee tavoitteellisesti kirjallisia töitä tehden tai on opiskelematta mitään.

Opiskelijat ovat esittäneet tyytymättömyytensä vallitsevaan ja yhä pahenevaan tilanteeseen monin kirjein ja lehtikirjoituksin, mutta mitään ei ole tapahtunut. Toivottavasti oikeusturvakeskus, työnantajat ja suuri terveyspalvelujen käyttäjäkunta herää vaatimaan kunnollista koulutusta. Opettajat eivät keksi enää keinoja mahdottoman tehtävän edessä. Tervetuloa varsinaissuomalaisen ammattikorkeakoulun väki joukkoomme, toivottavasti selviämme yhdessä paremmin!
Pirjo Ranti
Lehtori terveyden ja hyvinvoinnin yksiköstä