Naapurikuntien
jätevesien puhdistus
tulee kalliiksi Turulle

Kun ruotsalaiset konsultit aikoinaan laativat kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Turun jäteveden puhdistuksen tehostamiseksi, vanhan saneerauksen sekä Kakola-puhdistamon, lähtokohta oli se, että naapurikuntienkin jätevedet pumpataan Turkuun puhdistettavaksi. Näin suurelle jätevesimäärälle vanhan puhdistamon saneeraus klassillisella aktiiviliete-menetelmällä osoittautui vaikeaksi, joten valittiin saneerausvaihtoehdoksi hyvin kallis biosuodatin-prosessi uuden Kakola-puhdistamon kilpailijaksi. Mikäli Turku puhdistaisi vain omia jätevesiä, vanhan puhdistamon tehostamiseksi löytyy useita taloudellisesti edullisia ratkaisumalleja.

Näin ollen todellinen kustannus siitä, että naapurikuntien jätevedet otetaan mukaan, ei ole ainoastaan niiden prosentuaalinen osuus Kakola-puhdistamon hinnasta, vaan ennen kaikkea se, että ylipäänsä joudutaan rakentamaan täysin uusi puhdistamo. Vanhan puhdistamon edullinen saneeraus ei ole realistinen vaihtoehto näin suurelle jätevesimäärälle.
Jarl Ahlbeck
Tekniikan tohtori., ymp.tekniikan dosentti ja lehtori
Åbo Akademi