Turussa runsaasti kehittyvää ja
hyvinvoivaa elinkeinotoimintaa

TS/Riitta Salmi<br />Turun teknologiakeskus mm. tarjoaa monen alan työpaikkoja niin opiskelijoille, valmistuneille ja tutkijoille, muistuttaa kirjoittaja.
TS/Riitta Salmi
Turun teknologiakeskus mm. tarjoaa monen alan työpaikkoja niin opiskelijoille, valmistuneille ja tutkijoille, muistuttaa kirjoittaja.

Onko Turussa tulevaisuutta vastavalmistuneille, pohdiskeli nimimerkki "Pettynyt" (TS 30.5.). On hienoa havaita, että vaikka käytätkin nimimerkkiä "Pettynyt", olet havainnut, aivan oikein, miten paljon tulevaisuuden mahdollisuuksiakin Turku tarjoaa, jos niistä vain tiedettäisiin.

Olet huomannut kaupunkimme olevan hyvin toimiva opiskelukaupunki. Olet huomannut loistavan sijaintimme ja sen mukanaan tuoman hyvän logistisen asemamme.

Asuntotarjontaa on riittävästi joskin valinnanvaraa heti luovutettavista omakotitonteista puuttuu.

Palvelutarjonta on monipuolinen ja sitä on runsaasti saatavilla.

On puolestaan ikävä todeta, että aivan viimeisimmätkään viestimme osaamisen hyödyntämisestä, yrittämisen mahdollisuuksista, innovatiivisuuden kanavoimisesta eivät ole nimimerkkiä tavoittaneet.

Turun Sanomien ilmoitusliitteenä levisi kaikille lehden lukijoille TAD Centren (Turun seudun kehittämiskeskus) ajankohtaislehti Turun Seutu. Julkaisussa käsiteltiin onnistumisen ilmapiiriä joka luodaan yhteistyöllä. Esillä olivat kannustavat esimerkit pk-yrittäjyydestä, informaatioteknologian mahdollisuuksista sekä eri toimijoiden toiminnasta sekä biotekniikan etenemisestä. Kaikilla näillä aloilla tarvitaan koulutettuja, innovoivia uusia osaajia ja tekijöitä.

Toisaalta teknologiakeskuksen, kaupungin, eri korkeakoulujen sekä muiden alueemme kehittäjien kanssa olemme saaneet aikaiseksi viisi osaamiskeskushanketta:
- biomateriaalit
- diagnostiikka
- lääkekehitys
- materiaalien pintatekniikka
- kulttuurituotanto, ym.

Ylläolevien alojen kasvumahdollisuudet ja tulevaisuuden usko takaavat sijoituspaikkoja alansa osaaville opiskelijoille, valmistuneille ja tutkijoille.

Turun kaupungin kehittämistä ja suunnittelua keskeisesti ohjaava Turku-strategia on nostanut seuraavat neljä painopistealuetta; 1) nuoriso, 2) elinvoima (elinkeinopolitiikka, yrittäjyys, uusien työpaikkojen luomisen edellytysten turvaaminen, matkailu), 3) kaupunkikuva, kulttuuri, miljöö ja 4) sisäinen rakenteellinen uudistuminen.

Näistä mielestäni kolme ensimmäistä kuvaa hyvin tulevaisuuspainotteisesti kaupungin kehittyvien kykyjen ja voimavarojen hyödyntämisen ajatusta, sisältäen esim. opiskelijoiden tulevat ja jo olevatkin mahdollisuudet.

Kaupungin ja muiden alan osaajien avulla koottu bioalojen kehittämissuunnitelma on monia haasteita tarjoava toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Kaupunki on varsin voimallisesti sitoutunut elinvoiman edistämiseen tällä alueella.

Tämä seutukunta on asettanut yhteiseksi tavoitteekseen tämän seutukunnan saamiseksi yritteliäimmäksi seutukunnaksi Suomessa vuoteen 2010 mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite, mutta yhteinen tahto sen toteuttamiseksi on löytynyt, joten se varmaan myös toteutuu.

Vaikka bio-alat on nostettu tämän kaupunkiseudun ns. keihäänkärjeksi on meillä toki runsaasti kehittyvää ja hyvin voivaa elinkeinotoimintaa ja yrityksiä jotka kehittyvät hyvää vauhtia ja tarjoavat yhä mielenkiintoisempia työpaikkoja Turussa.

Turun seutua kehitetään myös voimakkaasti logistisena keskuksena, joka taas omalta osaltaan luo mahdollisuuksia monenlaiseen työpaikkoja luovaan toimintaan.

Matkailukaupunkina Turun asema on kehittynyt voimakkaasti ja tuonut myös lisää toimijoita ja yrittäjiä alalle ja siten on syntynyt myös uusia mielenkiintoisia työpaikkoja.

Tulevaisuudenusko meillä kaikilla mukana tässä kehittämisessä olevilla on vahva.

Lisäksi olen saanut tietooni, että kaupungin, TAD Centren ja korkeakoulujen sekä niiden rekrytointiyksiköiden kesken on hyvässä valmisteluvaiheessa konkreettinen hanke pro gradu -töiden hyödyntämiseksi.

Tavoitteena on eräänlainen yhteinen tietopankki, jonka avulla Turun ja seutukunnan julkishallinnon sekä seudun yritysten tarpeet kohtaisivat opinnäytteiden tekijät. Näin syntyisi aktiivinen vuoropuhelu ja mahdollisesti työtilaisuuksia laajemminkin yhden tutkimuksen lisäksi.

Toivon nimimerkin tai muidenkin hänen laillaan pettyneiden löytävän edellä mainituista toivon ja mahdollisuuden ajatuksia itselleen. Toivon, että olisit jatkossakin kehittämässä tulevaisuutta yhteistyössä kanssamme.

Mikäli haluat lisäinformaatiota voinet olla yhteydessä kaupungin viestintäkeskukseen, TAD Centreen tai yliopistojen rekrytointipalveluihin, joista saat konkreettista lisäinformaatiota ja vinkkejä eteenpäin.

Kesäisin yhteistyöterveisin
Aila Harjanne
Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja