Moitteita johtokunnalle

Wäinö Aaltosen koulun ekaluokkalaisten vanhemmat ovat esittäneet rehtorille toivomuksen, että koulutulokkaiden luokat sijoitettaisiin molemmin puolin Kakskerrantietä, niin ettei lasten tarvitsisi koulumatkoillaan ylittää henkensä kaupalla vilkasliikenteistä liikenneväylää. Pyyntö on sangen kohtuullinen ja helposti toteutettavissa, koska koulutiloja on sekä Moikoisissa että Kukolan kaupunginosassa.

Koulun johtokunta ei ele ymmärtänyt vanhempien huolta eikä heltynyt lähetetyn adressinkaan edessä vaan on asettunut puoltamaan rehtorin päättämää tilajärjestelyä. Kaikki neljä ensimmäistä luokkaa tullaan siis sijoittamaan Moikoisiin siitä riippumatta, kummalla puolella Kakskerrantietä lapset asuvat.

Johtokunnan puheenjohtajan päätöstä puoltava selitys on käsittämätön: "Jos Moikoisiin laitettaisiin 3-6 -luokkalaisia, pitäisi heidän ylittää jatkuvasti Kakskerrantietä, sillä Moikoisissa ei ole heidän tarvitsemiaan aineopetustiloja." - Minkä ihmeen takia Moikoisiin pitäisi sijoittaa 3.-6. luokkia, kun 1. ja 2. luokan oppilaat eivät tarvitse Ylikylässä olevia aineopetustiloja?
Mummo