Koulutie - poliittinen ratkaisu?

Turussa Hirvensalon Wäinö Aaltosen koulussa ollaan tekemässä oudolta tuntuvia ratkaisuja. Panoksina pienten koululaisten turvallisuus.

Koululla on toimipisteet kummallakin puolen Kakskerran tietä. Tiealue on liikenteellisesti erittäin vilkas ja vaarallinen pienen ekaluokkalaisen liikkuma-alueeksi. Myös liikekeskuksen alueella liikennöivät bussit, jakeluautot sekä asiakkaiden kulkuneuvot vilkkaasti. Tällaisessa ympäristössä piilee suuri onnettomuuden vaara.

Nyt koulu on tekemässä ratkaisua, jonka mukaan kaikkien ekaluokkalaisten opetus keskitetään yhdelle puolen tietä, Moikoisiin.

Tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että suuri joukko ensiluokkalaisia, jotka asuvat tien vastakkaisella puolella, joutuu päivittäin liikkumaan Kakskerran tien alueella. Ekaluokkalainen ei ole kypsä huolehtimaan turvallisuudestaan liikenteen vilinässä. Lisäksi monille näistä lapsista matka lähimpään koulun toimipisteeseen on nyt sata-kaksisataa metriä, uuden ratkaisun myötä matkaa kertyisi tässä ympäristössä runsaat toista kilometriä.

Hirvensalossa lasten vanhemmat ovat ymmällään. He ovat huolissaan lastensa turvallisuudesta. Koulu ei! Missä on kodin ja koulun yhteistyö, jossa kuunneltaisiin lasten vanhempien vetoomuksia?

Tulevien oppilaiden vanhemmat ovat esittäneet adressein, että he lasten vanhempina saisivat tehdä päätöksen kummalla puolella tietä oma lapsi aloittaisi koulunkäyntinsä. Myös perusopetuslaki edellyttää turvallisuutta koulunkäyntiin.

Mitään todellista estettä tällaiselle valinnalle ei ole olemassa. Puuttuu vain hyvä tahto ja järkevä suhtautuminen tilanteeseen.

Kunnallisvaalit lähestyvät! Myös politiikantekijöiden tulisi olla hereillä. Hirvensalossa sana kiertää, ketkä ovat huonon ratkaisun takana.
Kyllä kansa tietää