Antamatta jäänyt apu ei auta ketään

Kevät on ollut mielenkiintoista aikaa seurata eri medioiden välistä vilkasta keskustelua Turun MH 02:n ja muidenkin lääkäri- ja monitoimihelikopterien toiminnan tarpeellisuudesta. Kieltämättä, olin itsekin hyvinkin lähellä lähteä mukaan kertomaan omia näkemyksiäni, mutta päätin pidättäytyä edelleen kommentoimasta keskeneräistä toimintaa, ennenkuin Stakesin virallinen julkaisu on tehty.

Vihdoin torstaina 25.5. iltapäivällä julkaistiin todelliset faktat. Se kertoi kiistatta lääkärihelikopterin tarpeellisuuden myös, kun sen taloudellisuutta mitataan.

On mielenkiintoista todeta, miten tarkoituksenhakuisesti voidaan tehdä erilaisia tiedotteita ja kirjoituksia. Kun eräs professori sattumalta luki väärältä riviltä lääkärihelikopterin tutkimustuloksia ja välitti virheelliset tiedot lehdistölle, oltiin välittömästi valmiina ampumassa kopterit alas Suomen taivaalta. Sain itse lukemattomia soittoja eri tahoilta, yksityiset ihmiset ja yhteistyökumppanit reagoivat voimakkaasti ja hyvinkin tunneperäisesti saamaansa informaatioon. Heidän huolenaiheensa on ymmärrettävissä, koska heidän aikaisemmin saamansa tieto oli niin erilainen.

Koska kuitenkin edustamani yhdistys TSLAT ry ei ole vastuussa lääkärihelikopterin toiminnasta, emme me voineet myöskään puuttua asioiden kulkuun, muuten kuin viemällä viestiä eteenpäin, todellisille päättäjille.

Vanha totuus pätee edelleen "mieti ensin mitä sanot, ennenkuin sanot mitä mietit". Stakesin tutkimustulokset on nyt julkaistu (TS 26.5.) ja ne antavat täysin erilaisen kuvan lääkärihelikopterin toiminnasta ja sen tarpeellisuudesta, kuin eri medioiden kiireelliset olettamukset kevään aikana.

Kun tv-toimittaja omassa ohjelmassaan tiedusteli eräältä operatiiviseen toimintaan osallistuvalta lääkäriltä, "Eikö Teistä 10 miljoonaa markkaa vuodessa lääkärihelikopteriin satsaaminen ole paljon rahaa"? Vastaushan oli selvä, tottakai se on suuri summa. Toimittajaa ei vain kiinnostanut lainkaan niiden potilaiden pelastaminen, joka toteutettiin tällä rahalla. (MH-02:n toiminnasta hyötyi 50-60 prosenttia potilaista.) Pääasia olikin saada kansalaisille tiedoksi että kyseinen toiminta maksaa näin paljon vuodessa. Samalla otettiin lisätukea oikein ulkomailta asti, jossa eräs hallinnosta vastaava korkea-arvoinen rouva kertoi Lontoosta, "kuinka hirveästi kului aikaa potilaan sairaalaan saattamiseen, kun anestesialääkäri pahus vieköön tutkii potilasta jo onnettomuuspaikalla?"

Kansalaisten perusoikeuteen ja perusturvallisuuteen kuuluu paras mahdollinen, nopea ja ammattitaitoinen apu. Kaikkia asioita ei voida mitata pelkästään rahalla. Jos niin tehtäisiin, palaisimme nopeasti takaisin aikaan, jolloin jokainen huolehtisi vain itsestään ja omasta perheestään, ilman ulkopuolisia, koulutettuja ammattiauttajia.

Rahan arvon käsite menettää usein merkityksensä kun puhutaan useista miljoonista. Paikallisen TS:n kevään julkaisu mm. kertoi V-S Sairaanhoitopiirin toimintakulujen ylittyneen vuonna 1999 vain 20 miljoonaa mk? Se ei saanut kansalaisia, eikä mediaa mitenkään kiinnostumaan asiasta. Todettakoon samalla, että edellä mainitun tahon toimintakulut olivat viime vuonna 1 482 miljardia mk. Näin ollen uutiskynnys ei ylittynyt, koska prosentuaalinen ylitys oli niin vaatimaton. Tällä ylittyvällä summalla Turun lääkärihelikopteri MH 02 pysyisi ilmassa kaksi seuraavaa vuotta, ilman häiritseviä puhelinkeräyksiä.

Tulkoon kesän myötä työrauha myös arvokasta työtä tekeville helikopterilääkäreillemme, jotka edelleen tekevät työtään lähes talkooperiaatteella. Tuskin monikaan olisi niin riskialttiissa työssä heidän palkoillaan, joka on vajaa puolet heidän normaaleista ansioistaan.
Markku Sällylä
TSLAT ryTurun Seudun Lääkäriambulanssin Tuki ry