Elokuvateatteri Kinolan arvo
tutkittava ennen purkamista

Turussa Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun kulman Maamiesten kauppatalossa sijaitsevaa elokuvateatteri Formiaa, entistä Kinolaa, ollaan purkamassa Verdandin ja Sandrews Metronomen elokuvateatterikeskuksen tieltä.

Y. Vaskisen suunnittelema, 1927 valmistunut elokuvateatteri Kinola/Formia on Turun ainoa säilynyt 20-luvun uusklassistinen elokuvateatteri ja ainoa säilynyt toista maailmansotaa edeltävä elokuvateatteri. Elokuvateatteri on tyylinsä näyttävin ja suurieleisin teatteri Turussa. Kinola/Formia-elokuvateatterissa on esitetty ensimmäinen äänielokuvien koenäytäntö Suomessa 9.9.1929, ensimmäinen kokoillan äänielokuva Turussa 18.11.1929 (Sonny Boy) sekä ensimmäinen värielokuva Turussa 6.9.1936 (Elämän uhkapeli).

Elokuvateatteria on 73 vuoden aikana muutettu teknisistä syistä, sisustuksen yksityiskohtia ja permantosisustusta on muutettu. Kuitenkin sali on ulkoisesti säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan, ja sitä on entisöity 1978.

Väinö Toivion 1926-28 suunnittelema Maamiesten kauppatalo on kaupunkikuvallisesti Turun merkittävimpiä 20-luvun uusklassistisia suurkaupunkitaloja. Suurieleinen mutta muotokieleltään hillitty rakennus rajaa yhden Kauppatorin kulmista.

Näillä perusteilla Meidän Turku ry. on tehnyt 11.5.2000 Lounais-Suomen ympäristökeskukselle esityksen elokuvateatteri Kinola/Formian sekä Maamiesten kauppatalon julkisivun suojelemisesta rakennussuojelulain nojalla, ja vaatinut rakennusten julistamista toimenpidekieltoon esityksen käsittelyn ajaksi.

Ympäristökeskuksen johtaja Esko Rannikko ei pidä toimenpidekieltoa tarpeellisena (TS 28.5.), vaan Kinola/Formian suojelutarvetta voidaan tutkia vuoden-puolentoista tähtäimellä. Verdandin edustaja, varatuomari Jaana Peltola väittää, että elokuvateatterin arvo on tärveltynyt muutoksissa, ja suojelu on myöhäistä.

Rannikon kanta on mieletön - jos toimenpidekieltoa ei julisteta, elokuvasali puretaan lähiviikkojen aikana eikä sen suojelua voida enää tutkia. Rannikon sekä Peltolan arviot elokuvateatterin arvosta perustuvat Turun maakuntamuseon lausuntoon tontin rakennuslupa-asiassa. Maakuntamuseon lausunto on puutteellinen, eikä kestä tieteellistä kritiikkiä.

Lausunnossa ei mainita mitään elokuvateatteri Kinola/Formian sisätilan rakennustaiteellisesta arvosta eikä teatterin elokuvahistoriallisesta arvosta. Lausunnosta puuttuu arkistolähteisiin, haastatteluihin tai rakennuksen tutkimiseen perustuva tieto siitä, miten muutostyöt elokuvateatterissa ovat muuttaneet sen arvoa.

Kinola/Formian purkuhanke todistaa, että Turussa on sekoittunut rakennusten suojelu ja museoesineiden museointi. Tämä perusero on maakuntamuseolta unohtunut.

Turussa esitetään suojeltavaksi taiteelliselta ja kulttuurihistorialliselta arvoltaan vähäisiä, mutta esineinä kiintoisia rakennuksia, kuten Hj Jousen teollisuustaloa Läntisellä Pitkäkadulla. Taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävämmät kohteet, kuten Kinola/Formian elokuvateatteri, voidaan lausunnoissa sivuuttaa kokonaan, jos arvioidaan että ne "esineinä" ovat menettäneet arvonsa korjausten vuoksi. Ajatus on mieletön - silloinhan esimerkiksi Erik Bryggmanin ja Alvar Aallon useat tärkeät Turun rakennukset olisivat menettäneet jo arvonsa tärvelevien korjausten vuoksi.

Meidän Turku ry. puolustaa saamiensa tietojen perusteella Kinola/Formia-elokuvateatterin säilyttämistä. Kinola/Formia on perusteltua säilyttää elokuvateatterikeskuksen sydämenä, joka voi esimerkiksi toimia elokuvajuhlapaikkana, kongressitilana, teatteritilana sekä elokuvaravintolana. Olemme esittäneet tämän ajatuksen myös hankkeen toteuttajille. Jotta Kinola/Formian säilyttämismahdollisuudet voidaan tutkia, tontti on julistettava välittömästi toimenpidekieltoon.

Meidän Turku ry:n hallituksen valtuuttamina:
Pauliina de Anna
puheenjohtaja
Mikko Laaksonen
varapuheenjohtaja