Turun kauppahallin kortteli
on vielä pelastettavissa

Ari-Matti Ruuska<br />Muutaman metrin päähän hallista kaavailtu korkea viihdekeskus peittäisi mm. suurimman osan kauppahallin toisesta sivusta, mikä kirjoittajan mielestä olisi historiallisen kaupunkimiljöön halveksimista.
Ari-Matti Ruuska
Muutaman metrin päähän hallista kaavailtu korkea viihdekeskus peittäisi mm. suurimman osan kauppahallin toisesta sivusta, mikä kirjoittajan mielestä olisi historiallisen kaupunkimiljöön halveksimista.

Turun kauppahallin viereen ahdettavassa Finnkinon elokovakeskushankkeessa tiivistyy järkyttävällä tavalla turkulaisen kaupunkikuvallisen ajattelun häikäilemättömyys ja Turun vanhojen rakennusten ja historiallisen kaupunkimiljöön halveksunta.

Säilyttääkseen arvokkuutensa korttelissa olevat vanhat, hienoa arkkitehtuuria edustavat rakennukset vaativat ympärilleen riittävästi tilaa. Vain silloin nämä rakennukset pystyvät viestimään aidosti sitä historian ja vanhan kulttuurikaupungin havinaa, jota useat ihmiset varmasti haluavat vielä Turussa kohdata.

Kauppahallin nykyiselle parkkialueelle avautuva pitkä sivu on arkkitehtonisesti hyvin vaikuttava. Se rajaa hienosti piha-aluetta ja antaisi taitavalle suunnittelulle hyvät lähtökohdat koko korttelin hienovaraisessa kehittämisessä. Muutaman metrin päähän hallista kaavailtu korkea viihdekeskus peittäisi suurimman osan tästä sivusta, täyttäisi parkkialueen Linnankadulle asti ja työntyisi lisäksi viereisen vanhan koulurakennuksen pihamaalle.

Tehdään suuri vahinko, jos tämän kaupunkikuvallisesti keskeisen paikan hienot kehittämismahdollisuudet hukataan. Alue on myös kauppahallin toiminnan jatkuvuudelle mitä tärkein.

Kauppahallin kortteli on vielä pelastettavissa. Finnkinon mammuttimainen rakennushanke ei ole tätä paikkaa varten. Ei Finnkino saa sanella ehtoja, miten Turkua rakennetaan. Toivottavasti Turusta löytyy myös kaupunkikuvasta huolta kantavia päättäjiä. Heiltä on nyt löydyttävä ymmärrystä ja rohkeutta, jottei tämän keskeisen paikan hienoja mahdollisuuksia uhrata lyhytnäköisen ahneuden alttarille.
Teuvo Ranki
rakennusarkkitehti
Turku